Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі

Мета: поглибити знання семикласників про часи дієслова, зокрема про минулий час; удосконалити загальнопізнавальні вміння й навички визначати час дієслів та вирізняти минулий час дієслів від інших; розвивати творчі вміння доцільно використовувати дієслова минулого часу в монологічних та діалогічних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у семикласників повагу до видатних українців.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: уживання дієслів-синонімів, засвоєння найуживаніших приказок і прислів’їв, до складу яких входять дієслова.

Текст (риторичний аспект): складання висловлювань у художньому стилі з дієсловами минулого часу.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок на основі повторення.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення семикласників з темою, метою й завданнями уроку

IІІ. Відтворення теоретичних відомостей, застосування яких потрібне на уроці

Колективна робота з текстом

Ø  Записати текст під диктовку. Визначити, дієслова якого часу вжито в тексті. З’ясувати їх морфологічні ознаки.

Народ не забув про славного опришка Довбуша й оспівав його в найкращих своїх піснях, овіяв поезією, чарівними легендами. В очах народу він став героєм, котрий боровся з багатіями. Не вірять люди в смерть народного захисника, його іменем святять кожне примітне місце, гору, дорогу, криницю (За Г. Хоткевичем).

Ø  Розтлумачити виділені слова. Дібрати до них синоніми.

Матеріал для вчителя. Опришки — учасники боротьби проти феодально-кріпосницького гніту на Галичині, Закарпатті й Буковині (розбійники, розбишаки, харцизники). Овіяти — обвівати, обдавати, оповивати, опахувати.

ІV. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Зіставлення нових знань із базовими

Коментар учителя. Дієслова минулого часу мають форму доконаного і недоконаного виду. Дієслова минулого часу творяться від основи інфінітива за допомогою суфіксів -л- та -в: працював, працювало, працювала, працювали. Чоловічий рід має нульове закінчення, середній -о, жіночий — а. Суфікс -л- у формах жіночого і середнього роду та у множині зберігається (співала, співало, співали; малювала, малювало, малювали).

Ненаголошений суфікс -ну- основи інфінітива може випадати (мерзнути — мерз, мерзла, мерзло, мерзли).

Вибіркова робота

Ø  Прочитати текст. Визначити тему й основну думку висловлювання. Виписати словосполучення, до складу яких входять дієслова минулого часу. Визначити вид виписаних дієслів.

Остап Вересай першим серед українських кобзарів вийшов на широку світову арену. У багатьох європейських країнах і в Америці наприкінці XVIII ст. з’явилися статті й окремі видання про унікального співака, фольклорні джерела мелосу, своєрідність пісенного багатства українського народу. Постать Остапа Вересая, «Гомера століття», «Бояна доби», «сучасного Нестора» яскраво виокремлюється в духовному житті нашого народу (За В. Скуратівським).

Ø  Пояснити лексичне значення виділеного слова.

Ø  До дієслів минулого часу дібрати інфінітиви, від яких вони утворилися.

Творча робота

Ø  До дієслів записати всі можливі форми минулого часу. Виділити суфікси, характерні для дієслів минулого часу.

Вести, гасити, дивитися, здійснювати, куштувати.

Ø  Дібрати до дієслів синоніми. З окремими скласти речення. Виділити граматичні основи.

Матеріал для вчителя. Вести — провадити, проводжати, проводити, заводити, упроваджувати, запроваджувати. Гасити — загашувати, пригашувати, притушувати. Дивитися — глядіти, зирити, спостерігати, подивлятися, зиркати. Здійснювати — реалізувати, втілювати, виконувати, справджувати. Куштувати — пробувати, дегустувати, смакувати, пригублювати.

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Що нового ви дізналися про дієслова?

2. Як змінюються дієслова минулого часу?

3. Як творяться дієслова минулого часу? Навести приклади.

4. Де і з якою метою використовуються дієслова минулого часу?

VI. Домашнє завдання

Скласти й записати розповідь про відомого науковця (актора, співака), використовуючи дієслова минулого часу. Визначити вид дієслів (доконаний/недоконаний).


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: