Мета: ознайомити учнів з безособовими дієслівними формами на -но, -то; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити ці дієслівні форми в текстах, визначати їх морфологічні ознаки; розвивати творчі вміння використання дієслівних форм на -но, -то у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до надбань культури і мистецтва своєї країни.


Мета: ознайомити учнів з правописом голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з поданою орфограмою в текстах, визначати їх; розвивати творчі вміння використання дієприкметників у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до народних звичаїв і творчості українців.


Мета: ознайомити учнів з відмінюванням дієприкметників та правописом голосних у їх закінченнях; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з поданою орфограмою в текстах, визначати їх морфологічні ознаки; розвивати творчі вміння використання дієприкметників у різних відмінкових формах у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до краси осінньої природи.


Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу щодо опису зовнішності людини; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз твору-опису, критично ставитися до змісту власне створеного тексту художнього стилю.


Мета: розширити знання учнів про дієприкметник як особливу форму дієслова, сприяти формуванню навичок визначати активні й пасивні дієприкметники; розвивати загальнопізнавальні вміння знаходити активні й пасивні дієприкметники у текстах, визначати їх роль; навчити семикласників утворювати активні й пасивні дієприкметники, сприяти зміцненню навичок їх написання; розвивати творчі вміння використовувати активні й пасивні дієприкметники у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов та повагу до історії свого народу і творчого здобутку.


Мета: ознайомити семикласників з дієприкметником як особливою формою дієслова; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієприкметники у текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використання дієприкметників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до історії українського народу.


Тестово-практичні завдання


Мета: оцінити рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності семикласників: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; перевірити якість оформлення роботи (охайність, каліграфія, дотримання червоного рядка, відсутність виправлень); здійснити перевірку здатності учнів сприймати незнайомий текст наукового стилю, розуміти його, запам’ятовувати фактичний зміст, тему й основну думку тощо.


Мета: узагальнити й систематизувати знання семикласників з теми «Дієслово»; удосконалити вміння визначати морфологічні ознаки дієслова, його синтаксичну роль шляхом здійснення морфологічного розбору, пояснювати основні орфограми в дієсловах, використовуючи вивчені правила правопису; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвищувати мовний етикет семикласників.


Мета: повторити й поглибити знання семикласників про способи творення дієслів, зокрема про префіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису дієслів з часткою не разом і окремо та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієслова з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвищувати мовний етикет семикласників.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-73