Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати послідовність викладу матеріалу; перевірити рівень сформованості мовленнєво-комунікативних умінь докладно відтворювати зміст сприйнятого на слух тексту-роздуму художнього стилю, використовуючи виражальні авторські засоби.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань семикласників

Ø        Пригадати основні ознаки художнього стилю. Продовжити думку:

Основні види висловлювання — …

Загальні особливості художнього стилю — …

Художньому стилю притаманні такі лексичні особливості — …

Художній стиль характеризують такі мовні особливості — …

Ø        Сконструювати монологічне висловлювання в науковому стилі на тему «Особливості текстів художнього стилю».

Ø        Пригадати типи мовлення. Коротко схарактеризувати кожний. Назвати спільні й відмінні риси.

ІV. Робота з текстом переказу (підготовча робота до написання докладного переказу)

Ø    Прочитати текст Михайла Стельмаха «Співець правди, краси, добра». Визначити стиль тексту. Довести, що висловлювання поєднує два типи мовлення.

СПІВЕЦЬ ПРАВДИ, КРАСИ, ДОБРА

Під березневими туманними зорями, коли прокидається вода і пролісок сумовито-замріяним оком дивиться на іще імлисту землю, народився великий поет України, великий співець слов’янського світу Максим Рильський.

З дитячих років його рука потягнулася до письма, душа — до краси. А серце — до людини. І цей початок став отим продовженням, що не має кінця-краю ні в п’ятдесят, ні в сімдесят, ні у сімсот років, як немає краю і наколихане вітром зерно, і довершений сонцем погляд творця, і велич людського духу.

З романівських полів, з романівських лук і осель прийшли в його поезію ранні роси і гіркі сльози, і заблищали вони на віях матерів і дітей і на вершинах світової поезії.

Усе для людини і завжди з людиною — цей заповіт Максим Рильський проніс крізь бурю й сніг, крізь усе своє життя, проніс, як Людина з великої літери, як рицар краси і добра. Пригадую його слова: «Коли ти маєш Закоханий у людину, у працю, у творчість, народжений для прекрасного, він усюди ніс це прекрасне і чиюсь радість, і чиєсь весілля зустрічав як своє. Але й чиєсь лихо він теж стрічав, як своє, і боровся з ним, не шкодуючи свого часу і здоров’я.

Слово Рильського ми давно вже звемо чародійним, бо воно справді чародійне. Як оте степове джерело, що силу бере з глибин, а красу з вечірніх і ранкових зірок… (М. Стельмах, 228 сл.).

Бесіда за змістом тексту

1. З’ясувати, про що розповідається в тексті. Визначити тему й основну думку висловлювання.

2. Поміркувати, що виражає заголовок тексту.

3. Яке основне питання розкривається в тексті?

4. Визначити мікротеми висловлювання.

Аналіз структури тексту

1. Які типи мовлення поєднано в тексті? Аргументувати відповідь.

2. Поділити текст на частини відповідно до типу мовлення. Переказати кожну частину.

3. Виділити ключові слова та словосполучення.

Повторне читання вчителем тексту задля підготовки школярів до складання плану

Самостійне складання плану

Мовностилістичний аналіз тексту

1. Дібрати синоніми до слів прекрасний, чародійний, талановитий, довершений.

2. Виписати порівняння і з’ясувати, з якою метою автор використовує їх у тексті.

3. Усно переказати основну частину тексту, використовуючи пункти складеного плану.

Остаточне читання вчителем тексту

Учні запам’ятовують деталі й виражальні прийоми, використані автором, уточнюють послідовність викладу думок.

V. Письмове оформлення докладного переказу тексту-роздуму в художньому стилі

VІ. Організований збір зошитів

VІІ. Домашнє завдання

Скласти усний твір-роздум у художньому стилі про життя відомої вам людини. учинити щось погане, сім раз подумай — і не вчини, а добро роби не думаючи!»


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: