Мета: ознайомити школярів з ідейно-художнім змістом народної думи «Маруся Богуславка», визначити її тематику, особливості композиції та проблематику; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, пам’ять, спостережливість, уміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження і сприяти виробленню в учнів навичок виразного читання; виховувати почуття поваги, любові до народної творчості, історичного минулого нашого народу.


Мета: ознайомити школярів з українською народною думою як жанром художньої літератури, їх різновидами, особливостями жанру, тематичною спрямованістю твору; розвивати навички виразного читання, логічне мислення, пам’ять, уміння аналізувати, спостерігати, робити висновки; формувати кругозір, світогляд учнів; виховувати почуття патріотизму, повагу і любов до героїчного минулого нашої країни.


Мета: за пропонованими завданнями виявити рівень отриманих учнями знань, умінь та навичок з вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, логічне мислення, спостережливість, пам’ять, уміння акумулювати здобуті знання, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір учнів; виховувати наполегливість і працьовитість, інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність, відповідальність.


Мета: продовжити знайомити школярів з художніми творами митців рідного краю, серед них — народна дума, легенди про І.Сірка, проаналізувати дані твори, визначити їх ідейно-тематичне спрямування; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, вміння логічно мислити, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостережливість; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття поваги до народної творчості Харківщини, любов до культури українців; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: розширити читацький кругозір школярів; ознайомити їх із життєвим та творчим шляхом Ю. Мушкетика; проаналізувати його твір «Селена», зосереджуючи увагу на ідейно-художньому змісті повісті; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість; сприяти виробленню в учнів потреби читати самостійно; виховувати в учнів повагу до творчості Ю. Мушкетика, прищеплювати інтерес до читання художніх творів, культури Давньої Греції, історичного минулого.


Мета: вдосконалювати вміння школярів писати творчі роботи, систематизувати та узагальнити їх знання про історичну народну пісню; розвивати творчі здібності учнів, їх логічне мислення, пам’ять, уміння послідовно викладати свої думки, робити висновки, відповідні обґрунтування; формувати кругозір, світогляд учнів; виховувати почуття пошани до народної творчості, історичного минулого рідного краю; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: ознайомити школярів з творчістю Марусі Чурай, її драматичним життям; проаналізувати програмові пісні поетеси, осмислити їх значення в житті українського народу; розвивати вміння виразного читання, коментування пісень; висловлювати власне ставлення до Марусі та її пісень, робити висновки, узагальнення, формувати естетичні смаки учнів; виховувати повагу до творчих, обдарованих людей з народу — активних творців духовності; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: на прикладі програмових історичних пісень розкрити образи народних оборонців рідної землі, визначити провідні мотиви пісень, зробити їх ідейно-художній аналіз, з’ясувати роль цих образів для українців; розвивати логічне мислення школярів, активізувати їх словник; формувати вміння грамотно висловлювати свої думки, почуття, спостереження, робити висновки; виховувати гордість за свій рідний край, народ; прищеплювати інтерес до духовної культурної спадщини українців.


Мета: продовжити знайомити школярів з історичними піснями; проаналізувати ідейно-художній зміст програмових творів, пов’язуючи з історичними подіями, які в них оспівані; визначити провідні мотиви цих пісень; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, спостережливість, уміння виразно і вдумливо читати пісні, створювати уявні словесні картини, логічно мислити; виховувати почуття пошани до історичних героїв, митців народної пісні; прищеплювати пунктуальність, відповідальність за доручену справу.


Мета: з’ясувати особливості створення українських історичних пісень, проаналізувати програмові твори, дослідити, як у них зображені події історичного минулого; розвивати вміння виразного читання, висловлювати власні судження про те, за що народ увіковічив імена своїх героїв; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття поваги, пошани до національних героїв, прищеплювати учням такі якості, як сміливість, рішучість, сила волі, наполегливість.


1-10 11-20 ... 431-440 441-450 451-460 461-461