Мета: - поглибити знання учнів про життєвий подвиг і творчий шлях видатної письменниці, допомогти усвідомити, як світогляд митця впливає на творчість; - розвивати вміння виділяти основне в лекції і зосереджувати на ньому свою увагу; - виховувати повагу до справжнього мистецтва і видатних людей України.


Мета. Узагальнити і систематизувати знання учнів періоду виникнення козацтва і Запорозької Січі; поглибити знання учнів з окремих питань. Розширити знання учнів з життя запорозького козацтва; виховувати повагу до героїки наших предків, любов до рідного краю.


Мета: з'ясувати, який вплив на розвиток церковного життя в Україні здійснила Бере­стейська унія; визначити заслуги перед українським народом та його духов­ною культурою провідних церковних діячів — як греко-католиків, так і право­славних; формувати в учнів навички релігійної терпимості.


Мета: відтворити об'ємне історичне полотно подій 20-30-х років XVII ст., пов'язане з визвольними повстаннями запорозьких козаків, яких підтримували інші вер¬стви народу України; простежити закономірності в ході народних виступів і долі їхніх ватажків; розкрити соціальні суперечності всередині українського суспільства як головний чинник невдач у боротьбі із засиллям польських па¬нів; з'ясувати ставлення учнів до теми героїки, козацької звитяги, українсько-польських стосунків.


Мета: повторення, узагальнення та систематизація знань учнів про основні класи неорганічних сполук та їх властивості; розвиток вміння порівнювати склад і властивості речовин, класифікувати речовини і реакції, встановлювати генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук; вдосконалення вміння складати рівняння хімічних реакцій та розв’язувати задачі; виховання пізнавального інтересу учнів до вивчення хімії та екологічної свідомості школярів.


Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про властивості класів неорганічних сполук, їх генетичний зв’язок; визначити рівень навчальних досягнень з теми.


Цілі уроку: розкрити взаємозв’язок явищ у природі на прикладі взаємоперетворень одних класів речовин на інші; узагальнити знання про неорганічні речовини та їх властивості; розвивати вміння порівнювати склад і властивості речовин, класифікувати речовини й реакції, встановлювати генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.


Цілі уроку: розкрити взаємозв’язок явищ у природі на прикладі взаємоперетворень одних класів речовин на інші; узагальнити знання про неорганічні речовини та їх властивості; розвивати вміння порівнювати склад і властивості речовин, класифікувати речовини й реакції, встановлювати генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.


Цілі уроку: систематизувати знання учнів про хімічні властивості класів неорганічних сполук на прикладі хімічних властивостей солей; показати поширення солей у природі, їх практичне значення.


Цілі уроку: розширити знання учнів про хімічні властивості класів неорганічних сполук на прикладі властивостей середніх солей; розвивати навички й уміння складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей середніх солей.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 451-460 461-461