Мета уроку: дати учням знання про пристрій і принцип дії рідинного й металевого манометрів; ознайомити із принципом роботи гідравлічних машин, насосів.


Мета уроку: сформулювати поняття про атмосферний тиск і пояснити його існування на підставі молекулярно-кінетичних уявлень.


Мета уроку: познайомити учнів із законом передачі тиску рідинами й газами; установити закономірність розподілу рідин у сполучених посудинах.


Мета уроку: пояснити тиск газів і рідин з погляду молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.


Мета уроку: познайомити учнів з тиском як фізичною величиною; з’ясувати залежність тиску від сили тиску й площі опори.


Мета уроку: познайомити учнів із застосуванням правила моментів для блоків як різновидів важеля; познайомити учнів з одним з видів простих механізмів — похилою площиною.


Мета уроку: перевірити на досвіді умови рівноваги важеля.


Мета уроку: познайомити учнів з різними видами простих механізмів; з’ясувати умову рівноваги важеля.


Мета уроку: виміряти коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву.


Мета уроку: з’ясувати природу сили тертя; розглянути способи зменшення й збільшення сили тертя.


1-10 11-20 ... 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 ... 451-460 461-461