Експедиційні і стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів

Мета: визначити джерела географічної інформації, географічні видання, методи і засоби отримання географічної інформації

Тип уроку: формування нових знань, вмінь, навичок.

Обладнання: матеріали туристичних подорожей учнів школи, ма­теріали літньої шкільної практики учнів 9-х класів, фізична карта України.

Опорні поняття: дослідження, екскурсія, краєзнавство, музей.

Базові поняття: експедиційні та стаціонарні дослідження.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Визначення теми уроку. Постановка мети, завдань та основних етапів роботи на уроці.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Бліцопитування»

• Чого ви дізналися на попередніх уроках, що було присвячено ви­вченню географії нашої країни?

• Що таке місцевий, поясний, літній, декретний час?

• Як та з якою метою визначають годинні пояси?

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Домашня заготовка»

Учитель надає слово учням, що отримали випереджальне домашнє завдання.

• розповідь учня про географічну (етнографічну, біологічну, крає­знавчу та ін.) експозицію місцевого музею (2–3 хвилини).

• розповідь учня про українські дослідження в Антарктиді

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Словничок»

Стаціонарні дослідження — комплекс науково-дослідницьких робіт, які проводяться на базі регулярної діяльності географічних стаціонарів із метою докладного вивчення часових та просторово-часових закономірностей природних та антропогеново-природних процесів і явищ і виявлення змін у географічних ландшафтах та їхніх компонентах.

Географічні екскурсії (екскурсійні дослідження) мають низку пев­них особливостей, що відрізняються від інших галузевих екскурсій (літературні, історичні тощо): під час географічних екскурсій ви­вчаються фізико-географічні об’єкти природи (річка, ставок, озеро, ліс, гори, печери, водоспад, поле, яр тощо) у їх взаємному зв’язку та обумовленості. Кожна екскурсія складається, як правило, з трьох етапів: а) підготовка; б) проведення; в) підбиття підсумків.

Експедиційні методи географічних досліджень — середнє між стаціонарними та екскурсійними дослідженнями. Від стаціонарних досліджень бере їхню науковість, систематичність та докладність спо­стережень, а від екскурсійних досліджень — просторове переміщення, що дозволяє наочно вивчати різні природні об’єкти в русі.

2. Учитель. Географія дуже давня наука. Сучасна географія з пли­ном часу вирішує зовсім інші проблеми, ніж географія ХІІІ або навіть XIX століть.

Обґрунтовані наукові географічні дослідження розпочалися віднос­но недавно, а точніше — у другій половині XVIII століття. Саме тоді почали ретельно вивчати внутрішні частини материків, здійснювали наукові кругосвітні подорожі, було створено географічні товариства, що об’єднували фахівців.

Особливої систематичності та інтенсивності географічні дослі­дження набули в другій половині XX століття. Саме в цей час потреби в точній географічній інформації дістали підтримку більш досконалих технічних винаходів.

3. Прийом «Географічна лабораторія»

Учні об’єднуються в пари. Одержують від учителя таблички.

Завдання. Зробити припущення та визначити мету і об’єкт кожного з видів стаціонарних географічних досліджень:

 

Галузі стаціонарних досліджень

Об’єкт і мета досліджень

Геоморфологічні

 

Гідрологічні

 

Ґрунтово-географічні

 

Біогеографічні

 

Тематичні (ерозієзнавчі, сніголавинні)

 

Комплексні-ландшафтознавчі

 

4. Прийом «Мозковий штурм»

Учні демонструють результати роботи з таблицями, роблять ви­сновки та узагальнення.

5. Прийом «Аукціон»

Учитель пропонує учням коротко, протягом 1–2 хвилин (для відліку часу можна використати пісочний годинник) розказати про власні поїздки та подорожі та географічну інформацію, що була там отримана.

Розповідь можна зробити за планом

• Коли та куди здійснювалася подорож (поїздка, екскурсія).

• Що цікавого та нового почули та побачили.

• Де в навчальній діяльності можна використати цю інформацію.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Бліцопитування»

• Назвіть з якими сучасними видами досліджень природних умов і природних ресурсів ви познайомилися на уроці.

• З якою метою використовують географічні екскурсії?

• Назвіть найдавніші та найсучасніші методи географічних дослі­джень.

• Для чого необхідна різноманітність методів географічного дослідження?

VI. Підсумки уроку

Учитель робить висновки, виставляє оцінки за роботу на уроці.

VII. Домашнє завдання

• Опрацюйте відповідний текст у підручнику.

• Підготуйте та принесіть на урок географічні енциклопедії, довід­ники, словники, календарі, географічні періодичні видання.

• Підберіть географічні описи в мистецьких творах, засобах ма­сової інформації, в тому числі аудіовізуальні та на електронних носіях.

(Бажано, щоб учні принесли цей матеріал за 1–2 дні до проведення уроку, для того, щоб учитель міг ознайомитися з цими матеріалами та правильно запланувати роботу з ними на уроці).


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: