Фізична географія України, предмет і методи досліджень

Мета: ознайомити учнів зі змістом курсу фізичної географії України, предметом і методами географічних досліджень, навести приклади історії формування території України, показати на карті одиниці адміністративно-територіального устрою держави; продовжити формування навичок роботи з різноманітними джерелами географічних знань, розвивати логічне мислення, навички аналізу матеріалу, що вивчається. Виховувати патріотизм, національну гордість за державу, в якій ми живемо 

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок. 

Обладнання: Фізична та політико-адміністративна карти України, глобус, електронний атлас України (Інституту передових технологій), державна символіка України: мелодія державного гімну, герб та прапор. 

Опорні поняття: карта, глобус, атлас, географічне положення, методи географічних досліджень. 

Базові поняття: політико-адміністративний поділ, адміністративна одиниця. 

Географічна номенклатура: країни, що мають морські та сухопутні кордони з Україною, та їх столиці. 

ХІД УРОКУ 

I. Організаційний момент 

Звучить державний гімн України. Учитель разом з учнями співає один куплет гімну. 

Фрагмент відеофільму «Моя Батьківщина». 

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 

1. Прийом «Бліцопитування» 

· Згадайте, які розділи та теми географічної науки ми з вами вже вивчили. 

· Згадайте та назвіть коротко зміст матеріалу шкільного курсу географії 6-го класу. 

· Згадайте та назвіть коротко зміст матеріалу шкільного курсу географії 7-го класу. 

· Як ви гадаєте, над чим ми будемо працювати у 8-му класі? 

2. Прийом «Географічний вернісаж» 

Учні отримали випереджальне завдання та принесли фотознімки тих місць, де вони побували влітку. (Де я був влітку?) Можна коротко охарактеризувати цю територію 2–3 реченнями та прикріпити фотознімок на фізичну карту України в тому місці, де знаходиться даний об’єкт. (Можна запропонувати учням зробити таблички з власними прізвищами, аби було зрозуміло хто з них де був, цікаво буде продовжити таку роботу з картою, якщо є декілька класів у паралелі, і повернутися до цього «Вернісажу» на наступному уроці особливо в тому класі, з якого починалася робота). 

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності 

Учитель. Подивіться уважно на карту. З’ясувалося, що всі ви є дослідниками рідної землі, України. Навіть не здогадуючись, ви вже почали знайомитися з географією нашої країни. На наших уроках ми продовжимо це знайомство з використанням наукових методів дослідження. 

IV. Вивчення нового матеріалу 

1. Прийом «Домашня заготовка» 

Учні, що отримали домашнє завдання коротко розповідають, використовуючи малюнки, схеми, діаграми. 

· Короткий огляд української державності за часів Київської Русі. 

· Українська державність за часів отримання незалежності у 1991 році. 

Коротка довідка: територія, чисельність населення, його національний склад у порівнянні з країнами Європи. 

2. Ознайомлення з етапами формування території України: 

Час 

Події 

3,5–2,7 тис. ро- 

ків до н. е. 

Існування трипільської культури (сідлі хліборобські 

племена) 

VIII ст. до н. е.– 

III ст. н. е. 

Територію України населяють кіммерійці (перше державне 

утворення), скіфи, сармати 

III–VI ст. 

Територію України населяють представники племінного 

союзу антів 

VI–VIII ст. 

На території України оселяються племена східних 

слов’ян: поляни, сіверяни, деревляни, дуліби, 

Білі хорвати, уличі, тиверці 

IX–XII ст. 

Існування держави східних слов’ян Київська Русь 

XIII–XVI ст. 

Українські землі перебувають під владою 

Монголо-татарського ханства, Литви, Польщі, Угорщини, 

Османської імперії 

XV ст. 

Утворення Кримського ханства 

XVI–XVII ст. 

Утворення Запорізької Січі — центру боротьби українського народу за самовизначення 

1654 р. 

Приєднання Гетьманщини до Московії 

1667 р. 

Україна розподіляється на дві частини: Лівобережна (з Києвом) відходить до Московії, Правобережна — до Польщі 

Кінець XVIII ст. 

Західноукраїнські землі входять до складу 

Австро-Угорщини 

7.11.1917 р. 

Проголошення УНР (Київ) 

13.11.1918 р. 

Проголошення Західно-Української Національної 

республіки (столиця Львів) 

1919-1920 рр. 

Українські землі ввійшли до складу Росії, Польщі, 

Чехословаччини та Румунії 

1922 р. 

Східна частина України входить до складу СРСР 

1939 р. 

До України приєднуються її західні землі 

1940 р. 

До України приєднуються Північна Буковина та 

Південна Бессарабія 

1945 р. 

До України приєднується Закарпаття 

1954 р. 

Верховна Рада Радянського Союзу передає Українській радянській соціалістичній республіці Кримську область 

24.08.1991 р. 

Проголошено незалежність України 3. Прийом «Творча лабораторія» 

Постановка проблемних запитань для роботи з картами атласу: 

· Назвіть країни, з якими Україна має державні кордони. 

· Які країни є сусідами другого порядку (по морю)? 

4. Прийом «Мозковий штурм 

Учитель пропонує учням розглянути схему структури методів географічних досліджень та пропонує дати характеристику одного з них, навести конкретні приклади (роботу можна організувати в групах парами з використанням тексту підручника). 

«Найдивовижнішою властивістю нашого світу є те, що його можна дослідити». Альберт Ейнштейн 

Найважливіші методи географічних досліджень 

спостереження 

моніторинг 

експеримент 

моделювання 

теоретичні дослідження 

експедиційний 

дистанційний 

картографічний 

стаціонарний 5. Прийом «Конференція» 

Учні коротко розповідають про окремі методи географічних досліджень. 

6. Прийом «Роблю висновок» 

Учитель пропонує учням зробити висновок щодо методів географічних досліджень та визначити, які з них будуть використані на період навчання у 8-му класі. 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

Прийом «Практичність теорії» 

Учитель пропонує учням, використовуючи картографічний метод досліджень, визначити за допомогою політико-адміністративної карти адміністративні одиниці, з яких складається територія України. 

VI. Підсумки уроку 

Прийом «Бліцопитування» 

· Що вивчає фізична географія України? 

· Як відбувалося формування території держави? 

· Коли Україна отримала незалежність і стала суверенною державою? 

· Скільки адміністративних одиниць входить до складу України 

· Якими методами досліджень ми будемо користуватися під час вивчення фізичної географії України? 

VII. Домашнє завдання 

· Опрацюйте матеріал підручника. 

· Підготуйте одне запитання, що починається зі слова «Чому». 

· Підготуйтеся до виконання практичної роботи.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: