Розташування території України стосовно годинних поясів

Практична робота № 1 (продовження).

Визначення положення України в годинних поясах

Мета: визначити особливості положення України стосовно го­динних поясів, показати різницю між поясним і місцевим часом на її території, закріпити вміння орієнтуватися в поняттях поясний, місцевий, літній, декретний час, зробити загальний висновок про особливості географічного положення України.

Тип уроку: формування нових знань, вмінь, навичок.

Обладнання: карта півкуль, часових поясів, глобуси, карти атла­сів.

Опорні поняття: земна вісь, меридіани.

Базові поняття: поясний, місцевий, літній, декретний час.

Географічна номенклатура: міста України: Свалява, Антрацит, Чер­нівці, Київ, Запоріжжя, Богуслав.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Визначення мети та завдань уроку.

Прийом «Здивую всіх»

Учні коротко розповідають про першу навколосвітню подорож експедиції Фернана Маґеллана.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Прийом «Мікрофон»

Учні, продовжуючи один одного, передають уявний мікрофон і відповідають на питання «Чи вважаєте ви географічне положення України вигідним і чому?».

2. Прийом «Бліцопитування»

• Що таке глобус?                                     

• Що таке градусна сітка?

• Які лінії проведено на глобусі і навіщо?

• Що ми визначаємо за допомогою паралелей та меридіанів?

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Здивую всіх»

Учні продовжують розповідь про експедицію Фернана Магеллана, роблячи наголос на те, що саме вона першою торкнулась питання зміни дат під час переходу з Західної півкулі в Східну.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Бліцопитування»

• Що таке рік?

• Скільки він триває?

• Що таке доба?

• В якому напрямку обертається Земля?

• Що відбувається на Землі в результаті цього обертання?

2. Учитель. Вавілоняни за чотири тисячоліття до нашої ери налі­чували 360 діб на рік. Їхні жерці помітили, що Сонце під час рівноден­ня, рухаючись небосхилом, описує півколо. У діаметрі цього півкола Сонце укладається 180 разів, тому вони саме на стільки частин стали поділяти півколо, а відповідно до цього коло — на 360 частин. Кожен день відповідав 1 градусу кола або був «одним кроком Сонця».

Точну тривалість року дозволили встановити дослідження Н. Ко­перніка, який довів, що не Сонце обертається навколо Землі, а шлях Сонця уявно колоподібний. Внаслідок цього обертання різні частини земної поверхні послідовно потрапляють до зони сонячного освітлення в різний час, тому день і ніч у різних місцях земної кулі настають неодночасно.

Місцевий час — дійсний сонячний час на певному меридіані. Як отримати різницю сонячного часу двох меридіанів?

3. Прийом «Географічна лабораторія»

 

1) Земля робить повне обертання навколо осі за 24 години, будь-яка точка її поверхні за цей час проходить коло, тобто 360°.

Розрахуйте, на скільки градусів повертається Земля за одну годину? (15 градусів)

Визначте, скільки часу необхідно Землі аби здійснити оберт на 1 градус? (4 хвилини)

2) Який місцевий час буде в місті Свалява (Закарпатської області), якщо в місті Антрацит (Луганської області) одинадцята ранку?

Розв’язання: Оскільки різниця часу між двома географічними пунк­тами дорівнює різниці їхніх довгот, визначимо її: Свалява — 23° сх. д., Антрацит — 39° сх. д.

39° – 23° = 16°

1° — 4 хвилини

16° — х хвилин

х = 16 х 4 = 1 година 4 хвилини (різниця в часі).

Якщо в місті Антрацит 11 година ранку, то в місті Свалява на 1 годину 4 хвилини менше. (Адже місто Антрацит розташоване далі на схід, ніж місто Свалява)

11 год – 1 год 4 хв = 9 годин 56 хвилин.

Різниця сонячного часу двох меридіанів дорівнює різниці їхніх довгот, відлік часу при цьому ведеться зі сходу (180°) на захід — проти обертання Землі.

4. Прийом «Словничок»

Лінія зміни дат, умовна лінія на поверхні земної кулі, що розмежовує місця, що мають в один і той же момент часу календарні дати, що відрізняються на одну добу, проходить у більшій своїй частині по 180 меридіану. В місцях, що розташовані безпосередньо по обидва боки від лінії зміни дат, години і хвилини співпадають, а календарні дати відрізняються на одну добу.

5. Прийом «Географічний практикум»

Завдання

І варіант

Якщо поясний час 19 год 30 хв, то місцевий час у місті Богуславі (31° сх. д.) становить:

а) 19 год 34 хв; б) 20 год 36 хв; в) 20 год 40 хв; г) 19 год 30 хв.

 II варіант

Якщо поясний час 14 год 00 хв, то місцевий час у місті Запоріжжя (35° сх. д.) становить:

а) 14 год 20 хв; б) 14 год 00 хв; в) 13 год 40 хв; г) 14 год 30 хв.

6. Учитель. У повсякденному житті краще та зручніше користува­тися поясним часом, тобто часом годинного поясу. Годинні пояси — це 24 умовні ділянки, на які поділена земна поверхня від Північного до Південного полюса вздовж меридіанів. Ширина кожної ділянки дорівнює 15°, і її поясний час — це середній місцевий сонячний час основного географічного меридіана цього поясу. А який меридіан вважають основним у годинному поясі? Той, що проходить приблизно посередині цього поясу і відстає рівно на 15° від сусідніх основних меридіанів. Годинні пояси пронумеровані від 0 до 23. Основним ме­ридіаном нульового годинного поясу є Ґрінвіцький, на 15° на схід від нього розташований основний меридіан першого годинного по­ясу тощо.

7. Прийом «Хвилинка підручника»

Учні працюють з текстом підручника.

Запитання для роботи:

• Які основні особливості поясного часу України?

Межа між годинними поясами не проходить точно визначеним меридіаном.

Вона може коливатися в залежності від державних кордонів, адмі­ністративно-економічних одиниць, відносин та природних умов.

Територія України розташована у межах 1-го, 2-го та 3-го годинних поясів, але для зручності ми користуємося відліком часу 2-го годинного поясу, що охоплює більшу частину території держави.

Цей час називається київським, бо серединний меридіан цього поясу проходить поблизу Києва.

 

8. Прийом «Географічна лабораторія»

Обчислити задачу:

Поясний час Харкова — 16 год, визначте поясний час Ґрінвіць­кого меридіана.

9. Прийом «Слово вчителя»

На літній період годинники переводяться на годину вперед для більш ефективного використання світлої частини доби та економії електроенергії. Літній час введений майже в усіх країнах Європи, зокрема і в нашій країні.

Декретний час було запроваджено урядом СРСР Декретом від 16 червня 1930 року, у 1992 році декретний час в Україні було скасо­вано, а в Росії він залишився, тому київський час відрізняється від московського на 1 годину.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом «Бліцопитування»

• Що таке місцевий час?

• У яких годинних поясах розташована територія України?

• Де знаходиться лінія зміни дат?

• Навіщо Україна переходить на літній час?

2. Прийом «Експрес-тест»

1. Виберіть правильне твердження:

а) 80 % території України знаходиться в ІІ часовому поясі, 20 % — у І часовому поясі;

б) 95 % території України знаходиться в ІІ часовому поясі, частина Закарпатської області — в І часовому поясі, Луганська і частина Харківської та Донецької областей — у ІІІ часовому поясі;

в) територія України належить до ІІ часового поясу;

г) територія України належить до І часового поясу.

2. Місцевий час якого міста України буде більший:

а) Львів;

б) Київ;

в) Луганськ;

г) Чернівці.

3. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями:

 

а) літній час;

б) місцевий час;

в) декретний час

1) це час, зумовлений положенням пункту на пев­ному географічному меридіані. Він однаковий для всіх точок меридіана;

2) це середньосонячний час, що визначається для 24 основних географічних меридіанів через 15° по довготі;

3) це час, прийнятий для кращого використання світлої частини доби;

4) це час, прийнятий урядом СРСР у 1919 р.

4. За одну годину Земля обертається на:

а) 30°;

б) 25°;

в) 20°;

г) 15°.

5. Назвіть час, за який Земля здійснює оберт на 1°:

а) 12 хв;

б) 8 хв;

в) 4 хв;

г) 2 хв.

6. Часовий пояс, в якому знаходиться більша частина території Укра­їни:

а) нульовий;

б) перший;

в) другий;

г) третій.

7. Часовий пояс, за яким ведеться відлік часу в межах території України:

а) другий;

б) третій;

в) перший;

г) нульовий.

8. Якщо в Києві (31°) 11 год 25 хв, то місцевий час у Львові (24° сх. д.) складає:

а) 10 год 50 хв;

б) 10 год 57 хв;

в) 11 год 00 хв;

г) 11 год 20 хв.

9. Якщо місцевий час у с. Червона Зірка Луганської області (40° сх. д.) 14 год 00 хв, то місцевий час у м. Чоп Закарпатської області (22° сх. д.) складає:

а) 14 год 00 хв;

б) 13 год 00 хв;

в) 12 год 50 хв;

г) 12 год 48 хв.

10. Установіть відповідність між переліченими містами та визначеним місцевим часом, якщо Всесвітній час 12 год 00 хв.

а) Київ (31° сх. д);

б) Сімферополь (34° сх. д);

в) Житомир (28° сх. д)

1) 13 год 52 хв;

2) 14 год 16 хв;

3) 14 год 00 хв;

4) 14 год 04 хв

11. Якщо поясний час 12 год 00 хв, то місцевий час у Харкові (36° сх. д.) складає:

а) 12 год 20 хв;

б) 12 год 26 хв;

в) 12 год 24 хв;

г) 13 год 00 хв.

12. Якщо середньоєвропейський час 18 год 30 хв, то місцевий час у Чернівцях (26° сх. д.),

а) 19 год 50 хв;

б) 19 год 14 хв;

в) 20 год 00 хв;

г) 19 год 46 хв.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Роблю висновок»

1. Територія України розташована в ІІ часовому поясі.

2. Кожна місцевість має свій місцевий час, що визначається за міс­цевим меридіаном.

3. Нульовим годинним поясом є Ґрінвіцький.

4. На практиці користуються поясним часом, який визначається за середнім меридіаном кожного поясу.

VII. Домашнє завдання

• Опрацюйте матеріал підручника.

• Розв’яжіть завдання, що знаходяться в кінці параграфа підруч-ника.

• Підготуйте та принесіть на урок матеріали власних подорожей, поїздок, екскурсій, матеріали про місцевий краєзнавчий музей.

Випереджальні завдання творчого характеру:

1) Підготуйте розповідь про географічну (етнографічну, біологічну, краєзнавчу та ін.) експозицію музею (2–3 хвилини).

2) Підготуйте розповідь про українські дослідження в Антарктиді (2–3 хвилини).


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: