Крайні точки і розміри території. Географічне положення, кордони, географчний центр України

Практична робота № 1. Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею.

Мета: визначити крайні точки, розміри території України, суміжні з нею держави, охарактеризувати кордони та особливості географічного положення України, визначити координати крайніх точок України, дати поняття про поясний і місцевий час.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: фізична карта України, політико-адміністративна карта, карта часових поясів, контурні карти, атласи.

Опорні поняття: крайня точка, географічний центр, географічне положення.

Базові поняття: поясний та місцевий час.

Географічна номенклатура: країни, з якими межує Україна: Росія (Москва), Білорусь (Мінськ), Молдова (Кишинів), Польща (Варшава), Словаччина (Братислава), Угорщина (Будапешт), Румунія (Бухарест); крайні точки України: село Грем’яч, селище Червона Зірка, мис Сарич, селище Соломонове; географічний центр України.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Учитель називає тему і просить учнів визначити основні його завдання та мету уроку, називає способи діяльності та основні етапи уроку.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Учитель. У минулому навчальному році ми з вами визначали географічне положення кожного з материків. Давайте згадаємо план, за допомогою якого ми це робили.

Учні згадують план опису географічного положення материка.

1.      Розташування материка відносно екватора, тропіків (полярних кругів), нульового і 180-го меридіанів.

2.      В яких кліматичних поясах та природних зонах він розташований.

3.      Якими океанами і морями омивається. Характер контуру берегів.

4.      Розташування щодо інших материків.

5.      Крайні точки материка, координати, протяжність материка в градусах і кілометрах з півночі на південь і з заходу на схід.

6.      Площа материка і його місце серед інших материків.

Можна використати Довідник учня (Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас.— Х.: Вид. група «Основа», 2007.— С. 249)

Учитель. А давайте згадаємо план, за яким ми вивчали країни у 7-му класі.

План характеристики країни

1.      На якому материку та в якій його частині розташована держава.

2.      Географічне положення в межах материка, прикордонні держави, столиця.

3.      Особливості рельєфу (загальний характер поверхні, корисні копа-лини).

4.      Кліматичні умови (тип клімату, що переважає, та його сезонні зміни, кліматичні пояси, середні температури січня і липня, річна кількість опадів).

5.      Внутрішні води країни (крупні річки, озера, водосховища тощо).

6.      Природні зони і їх особливості (ґрунти, рослинність, тваринний світ).

7.      Населення (основні раси, народи) і його господарська діяльність.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Проблемне питання»

Учитель. Сьогодні на уроці географії ми з вами відправляємося у віртуальну подорож метою якої є: визначити крайні точки і розміри території України. Дізнатися, де знаходиться географічний центр України. Схарактеризувати географічне положення та кордони країни, зробити висновки: чи є таке положення України вигідним для її соціально-економічного розвитку.

У своїй роботі ми скористаємося наступним планом (Добре, якщо в кожного з учнів цей план буде на парті).

План характеристики фізико-географічного положення країни (території)

1.      На якому материку та в якій його частині розташована.

2.      Якими природними кордонами обмежується (положення стосовно до літосферних плит та великих форм рельєфу).

3.      В яких кліматичних поясах та природних зонах розташована.

4.      Положення відносно морів та океанів.

5.      З якими країнами межує.

6.      Загальний висновок.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Картографічна лабораторія»

Завдання. За допомогою підручника та фізичної карти атласу знайдіть крайні точки України, визначте їхні географічні координати та підпишіть їх у контурній карті.

Учитель. Тепер ви знаєте, що Україна розташована між 440 23′ та 520 22′ північної широти та 220 08′ і 400 13′ східної довготи.

Площа території України становить 603,7 км2. Це друга (після Росії) за площею територія в Європі.

Населення України на 1 жовтня 2007 року становило 46,5 млн. осіб, за цим показником Україна посідає 5-те місце в Європі (без урахування Росії).

Загальна довжина кордонів України становить 6500 км, з яких 1050 км складають морські кордони.

2. Прийом «Мозковий штурм»

Скориставшись планом характеристики фізико-географічного положення країни (території), дайте характеристику ФГП України.

Учні об’єднуються в динамічні групи (учні, що сидять за непарними партами повертаються до учнів, що сидять за парними партами і працюють у групах по 4). Учитель називає номер групи від 1 до 5 і кожна з груп працює над відповідним пунктом плану. Час обмежено до 3–4 хвилин. Після виконання роботи підбиваються підсумки. Робиться загальний висновок щодо особливостей та переваг географічного положення України.

3. Прийом «Картографічна лабораторія»

Учні продовжують роботу з контурними картами і підписують у них назви країн, з якими межує Україна, та позначають їх кордони.

                        

Учитель. Важливим з точки зору географічної науки є визначення географічного центру України. До сьогоднішнього дня вчені не знайшли єдиного розв’язання цього питання. Їх думки поділилися. Одні вважають географічним центром село Мар’янівку Шполянського району Черкаської області, інші — що центр України знаходиться в 2-х кілометрах на захід від м. Ватутіне (26 км на захід від міста Шпола Черкаської області).

Із заходу на схід територія України простягається на 1316 км, а з півночі на південь на 893 км.

4. Прийом «Бліцопитування»

1.      Який тип рельєфу переважає на території України?

2.      У якому кліматичному поясі чи поясах розташована Україна?

3.      У яких природних зонах розташована територія України?

4.      На які природні ресурси багата Україна?

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Експрес-тест»

1.                  Назвіть дату, коли Верховна Рада України проголосила незалежність України і утворення самостійної держави:

а) 24 серпня 1990 р., б) 24 серпня 1991 р., в) 1грудня 1991 р., г) 1 грудня 1990 р.

2.                  Визначте, де на території Євразійського материка знаходиться Україна?

 

а) в Східній Європі; б) у Західній Європі; в) у Центральній Європі; г) у Південній Європі.

3.                  Виберіть держави, з якими Україна немає спільних кордонів:

а) Румунія, Молдова, Росія; б) Польща, Словаччина, Білорусь; в) Чехія, Литва, Австрія; г) Угорщина, Росія, Білорусь.

4.                  Вкажіть держави, з якими Україна межує на заході:

а) Росія, Білорусь, Грузія; б) Польща, Чехія, Словаччина; в) Польща, Румунія, Словаччина; г) Литва, Румунія, Росія.

5.                  Виберіть моря, якими омивається територія України:

а) Чорне, Азовське; б) Чорне, Балтійське; в) Азовське, Каспійське; г) Чорне, Середземне.

6.                  Назвіть, природний пояс, у межах якого знаходиться більшість території України:

а) арктичний; б) субарктичний; в) помірний; г) субтропічний.

7.                  Виберіть числовий показник, який відповідає величині протяжності території України з заходу на схід:

а) 1316 км; б) 1200 км; в) 1400 км; г) 1350 км.

8.                  Виберіть числовий показник, який відповідає величині приблизної протяжності території України з півночі на південь:

а) 700 км; б) 800 км; в) 900 км; г) 1000 км.

9.                  Виберіть числовий показник, який характеризує величину території України:

а) 603,7 тис. км2; б) 604,7 тис. км2; в) 605,7 тис. км2; г) 606,7 тис. км2.

10.              Визначте, яка з названих країн має більшу площу, ніж Україна:

а) Франція; б) Індія; в) Норвеґія; г) Велика Британія.

11.              Який річковий басейн займає більшу частину території України:

 а) р. Дністер; б) р. Дніпро; в) р. Дунай; г) р. Сіверський Донець.

12.              Між якими паралелями та меридіанами знаходиться територія України:

а) 450 і 520 пн. ш., 220 і 400 сх. д.; б) 460 і 520 пн. ш., 230 і 400 сх. д.; в) 450 і 550 пн. ш., 240 і 400 сх. д.; г) 450 і 560 пн. ш., 250 і 400 сх. д.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Мікрофон»

Зробіть загальний висновок щодо особливостей фізико-географічного положення України та його вплив на життя населення та розвиток його господарської діяльності.

VII. Домашнє завдання.

·         Опрацюйте текст підручника.

·         Складіть перспективний план використання природних ресурсів України, що пов’язані з особливостями географічного положення країни.

·         Складіть перспективний план природозберігаючих заходів.

·         Згадайте розповіді про першу навколосвітню подорож експедиції Фернана Маґеллана.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: