Проміжне оцінювання з теми «Фізичні й хімічні властивості оксидів і кислот»

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про класифікацію неорганічних сполук, фізичні й хімічні властивості оксидів і кислот; визначити рівень навчальних досягнень учнів з цієї теми.

Тип уроку: контроль і коригування знань.

Форми роботи: письмова самостійна робота.

Обладнання: картки-завдання, Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності.

 

ХІД УРОКУ

 

І. Організація класу

 

ІІ. Проведення контрольної роботи

Учитель нагадує учням зміст завдань, час виконання, розподіляє варіанти, наголошує на ключових моментах оформлення відповідей і системи оцінювання:

  • завдання 1–6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань — 3 бали;
  • завдання 7–9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;
  • завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.

 

Варіант І

1. Оксиди — це… речовини, що складаються з...

2. Установіть відповідність:

1. Оксиди                  а) NaCl

2. Основи                  б) LiOH

3. Кислоти                 в) CuSO4

4. Солі                        г) SO2

д) Ca(OH)2

е) HNO3

ж) CaО

з) H2CO3

3. Дайте назви солям із завдання 2.

4. Укажіть оксид, розчин якого забарвить лакмус у рожевий колір:

а) CO2; б) CaО; в) Na2O.

5. Виберіть метали, що взаємодіятимуть із розчинами кислот:

а) Zn; б) Hg; в) Ba; г) Co; д) Au.

6. Укажіть, з якими з нижчеперелічених оксидів узаємодіятиме сульфатна кислота:

а) літій оксид; б) хром (III) оксид; в) фосфор (V) оксид.

7. Для однієї з кислот із завдання 2 напишіть рівняння реакції з основами із завдання 2.

8. Для обраних вами в завданні 2 оксидів запишіть рівняння взаємодії з водою. Назвіть продукт реакції.

9. Дано речовини: кальцій, сульфатна кислота, ферум (III) оксид, карбон (IV) оксид, срібло, аргентум нітрат. Які з цих речовин реагуватимуть із хлоридною кислотою? Напишіть рівняння хімічних реакцій.

10. У реакцію із сульфатною кислотою вступив магній масою 6 г. Обчисліть:

а) кількість речовини сульфатної кислоти, що вступила в реакцію;

б) об’єм водню, що виділився (н. у.);

в) масу солі, що утворилася.

 

Варіант ІІ

1. Кислоти — це… речовини, що складаються з...

2. Установіть відповідність:

1. Оксиди      а) Na2CO3

2. Основи      б) Li2O

3. Кислоти     в) K2SiO3

4. Солі            г) HI

д) N2O3

е) Al(OH)3

ж) NaOH

з) H2SO4

3. Дайте назви солям із завдання 2.

4. Укажіть оксид, розчин якого забарвить метиловий оранжевий у червоний колір:

а) SO2; б) FeО; в) SnO2.

5. Виберіть метали, що взаємодіятимуть із розчинами кислот.

а) Mg; б) Al; в) Ag; г) Hg; д) Sn.

6. Укажіть, з якими з нижченаведених оксидів узаємодіятиме нітратна кислота:

а) силіцій оксид; б) купрум (II) оксид; в) натрій оксид.

7. Для однієї з кислот із завдання 2 напишіть рівняння реакції з основами із завдання 2.

8. Для обраних вами в завданні 2 оксидів запишіть рівняння взаємодії з водою. Назвіть продукт реакції.

9. Дано речовини: золото, барій гідроксид, фосфор(V) оксид, вода, калій оксид, залізо. Які із цих речовин реагуватимуть із сульфатною кислотою? Напишіть рівняння хімічних реакцій.

10. У реакцію з хлоридною кислотою вступив алюміній масою 2,7 г. Обчисліть:

а) кількість речовини хлоридної кислоти, що вступила в реакцію;

б) об’єм водню, що виділився (н. у.);

в) масу солі, що утворилася.

 

Варіант ІІІ

1. Основи — це… речовини, що складаються з...

2. Установіть відповідність:

1. Оксиди      а) CuО

2. Основи      б) CaSO4

3. Кислоти     в) HCl

4. Солі            г) KOH

д) Ba(OH)3

е) H3PO4

ж) AgNO3

з) SiO2

3. Дайте назви солям із завдання 2.

4. Укажіть оксид, розчин якого забарвить фенолфталеїн у малиновий колір:

а) SO2; б) CO2; в) Na2O.

5. Виберіть метали, що взаємодіятимуть із розчинами кислот:

а) Cu; б) Ca; в) Pt; г) Fe; д) Na.

6. Укажіть, з якими з перелічених оксидів узаємодіятиме хлорид на кислота:

а) кальцій оксид; б) ферум (III) оксид; в) карбон (ІV) оксид.

7. Для однієї з кислот із завдання 2 напишіть рівняння реакції з основами із завдання 2.

8. Для обраних вами в завданні 2 оксидів запишіть рівняння взаємодії з водою. Назвіть продукт реакції.

9. Дано речовини: ртуть, натрій гідроксид, сульфур (IV) оксид, хлоридна кислота, кальцій оксид, магній. Які з цих речовин реагуватимуть із сульфатною кислотою? Напишіть рівняння хімічних реакцій.

10. У реакцію з карбонатною кислотою вступив цинк масою 13 г. Обчисліть:

а) кількість речовини карбонатної кислоти, що вступила в реакцію;

б) об’єм водню, що виділився (н. у.);

в) масу солі, що утворилася.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: