Цілі уроку: сформулювати поняття про алергію й алергени, ознайомити учнів зі збудниками захворювань, що вражають імунну систему, а також із чинниками середовища, що негативно впливають на її роботу.


Цілі уроку: вивчити будову лейкоцитів і встановити зв’язок їх будови з функцією, що вони виконують, сформулювати поняття імунітету й ознайомити учнів з історією створення теорії імунітету.


Цілі уроку: ознайомити учнів з будовою й функціями формених елементів крові людини, провести порівняння будови еритроцитів жаби й людини, вивчити будову еритроцитів і встановити зв’язок їх будови з функцією, що виконується, встановити природу груп крові.


Цілі уроку: сформувати поняття про внутрішнє середовище організму і його гомеостаз, визначити функції і склад крові.


Мета уроку: узагальнити й закріпити знання про особливості будови й функціонування опорно-рухової системи людини.


Мета уроку: ознайомити учнів з різними видами травм опорно-рухової системи й заходами першої допомоги в разі таких травм.


Цілі уроку: розглянути вікові особливості опорнорухової системи, показати умови, що сприятливо й несприятливо впливають на опорно-рухову систему, ознайомити учнів з правилами гігієни опорно-рухової системи.


Цілі уроку: ознайомити учнів з основними фізичними якостями м’язів, розглянути механізм роботи м’язів.


Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями будови м’язів і функціями, які вони виконують, розглянути основні групи м’язів людини.


Цілі уроку: вивчити будову скелета людини, його основних відділів, порівняти будову скелета людини та інших хребетних.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-58