Мета. Формувати в учнів уміння визначати арифметичну дію за назвою результату дії; мобілізувати знання учнів про взаємозв’язок між діями додавання і віднімання; визначати зв’язок односюжетних задач на знаходження суми і невідомого доданка, розвивати логічне мислення, пізнавальні здібності учнів.


Мета: вчити створювати орнаменти з геометричних фігур; повторити і закріпити вміння складати і розв’язувати приклади на додавання і віднімання; поглиблювати вміння розв’язувати задачі на знаходження суми, вимірювати довжину відрізків та будувати відрізки заданої довжини; розвивати увагу, мислення; сприяти розвитку можливостей і здібностей кожної особистості; виховувати дисциплінованість і організованість, інтерес до навчання, естетичний смак, шанобливе ставлення до праці.


Мета: повторити усний рахунок на прикладах пов’язаних з лічбою,повторити способи обчислення дій з круглими числами,вдосконалювати навички розв’язання задач на знаходження суми двох чисел, розвивати логічне мислення,вміння аналізувати і розв’язувати нестандартні завдання, виховувати любов до рідного краю, до традицій українського народу.


Мета: Продовжувати навчати учнів розв’язувати приклади і задачі на додавання і віднімання числа 2; розвивати уміння порівнювати вираз і число, логічне мислення; вдосконалювати навички усної лічби;виховувати бережливе ставлення до природи.


МЕТА: Повторити і закріпити знання таблиці множення і ділення чисел 2 і 3. Вправляти учнів у застосуванні випадків табличного множення і ділення при розв’язуванні прикладів і задач і формувати вміння знаходити значення буквенних вмразів. Розвивати пам’ять, логічне мислення. Виховувати самостійність спостережливість, розширювати знання про традиції українського народу.


Мета: закріпити вивчені випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел; ознайомити з прямим кутом, навчити знаходити його у геометричній фігурі; формувати уміння розв’язувати задачі на знаходження третього доданка; виховувати ціннісне ставлення до себе, людей ( наполегливість, уважність, взаємоповага).


Мета: з'ясувати значення переставної властивості дії множення для виконання обчислень; розв'язуванням нерівностей зі змінною способом добору; опрацювати складену задачу що містить знаходження невідомого компонента, розвивати логічне мислення, виховувати працелюбність.


Мета: закріпити вміння записувати і читати числа другого десятка, складати і розв’язувати задачі; удосконалювати знання про міри довжини, геометричні фігури; виховувати інтерес до математики; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення.


Мета: дати поняття « площа », навчити вимірювати площу за допомогою квадратного сантиметра та палетки; розвивати увагу, спостережливість, виховувати любов до математики.


Мета: узагальнити знання учнів про додавання і віднімання в межах 20, знання про світ живої природи. Вчити учнів записувати числа під диктовку. Формувати вміння вміння розв’язувати вирази та задачі. Навчити виготовляти з геометричного матеріалу шпаківню.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-68