Мета: закріпити вміння учнів додавати та віднімати числа в межах першого десятку , навчати розв’язувати задачи , складати задачи за скороченою умовою, порівнювати результати математичних виразів; розвивати увагу, пам’ять, творче мислення учнів; виховувати любов до рідного міста Харкова та вдячність за сучасні перетворення на краще.


Мета уроку: навчальна: закріплювати знання учнів з арифметичних дій в межах 10, ознайомити з числами другого десятка; розвиваюча: удосконалювати обчислювальні навички, розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, вміння аналізувати; пізнавальний інтерес ; виховна: виховувати організованість, сприяти правильній осанці при письмі, самоконтроль, активність в роботі, самостійність, старанність, бажання та інтерес до вивчення математики.


Мета: удосконалювати навички швидкої лічби в межах 10, закріпити уміння та навички складати та розв’язувати приклади, задачі, розвивати обчислювальні вміння, логічне мислення, творчі здібності, виховувати цілеспрямованість, наполегливість.


Мета: закріплювати навички додавання і віднімання в межах 100 без переходу через десяток, удосконалювати навички розв’язання математичних виразів; залучати учнів до творчої роботи над задачами,формувати вміння застосовувати математичне мовлення; розвивати пізнавальний інтерес, емоції учнів (за допомогою ситуації здивування, радості, зацікавленості), уміння долати труднощі; виховувати акуратність, дисциплінованість, зосередженність; викликати почуття відповідальності, радості за виконану роботу.


МЕТА. Ознайомити учнів з таблицею множення числа 3 та її практичним застосуванням; формувати уміння знаходити значення виразів на дії різного ступеня, розв’язувати задачі. Розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять. Виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики, почуття взаємодопомоги.


Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям «швидкість руху», простими і складеними задачами на знаходження швидкості, скороченим позначенням швидкості, пояснити правило знаходження швидкості руху за даними відстанню і часом руху; розвивати логічне мислення і швидкість мислення, увагу, математичне мовлення, оперативну пам’ять, обчислювальні навички; виховувати колективізм, охайність, зміцнювати бажання працювати в парі, любов до природи


Мета. Закріпити навички ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове, вміння розв’язувати задачі на рух та на зведення до одиниці; удосконалювати обчислювальні вміння і навички. Розвивати логічне мислення, пам'ять. Виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.


Мета: закріплювати знання таблиць множення; формувати вміння розв’язувати рівняння на знаходження невідомого від’ємника; вчити розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати почуття дружби, взаємодопомоги, формувати уміння застосовувати здобуті знання в житті.


Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 3; вчити креслити відрізок заданої довжини; вправляти у розв’язування задач на знаходження остачі; виховувати старанність.


МЕТА УРОКУ. Формування ключових компетентностей: вміння вчитися-працювати в колективі та самостійно; громадянської – відстоювати свою точку зору та позицію відповідно до загальноприйнятих суспільних норм поведінки; предметних компетентностей: повторити прийом складання таблиць множення; опрацюва¬ти вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 9; вдосконалювати обчислювальні навички, розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, виховувати доброту, бажання допомагати іншим.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-68