Мета уроку: познайомити учнів з правилом обчислення площі прямокутника; вчити їх застосовувати це правило практично; продовжувати роботу над обчисленням виразів, які містять дію множення багатоцифрових чисел; вправляти їх у обчисленні виразів та розв’язуванні задач на спільну роботу.


Мета:Ознайомити з правилами множення чисел 1 і 0 та множення на 1 і 0.


Мета уроку. Сприяти свідомому засвоєнню учнями таблиць множення і ділення. Вдосконалювати швидкі обчислювальні навички. Розвивати уміння розв’язувати складені задачі, мислення, увагу. Виховувати інтерес до уроків математики, доброзичливість, бажання допомагати іншому.


Мета: Навчити дітей виконувати вирази на віднімання виду 53-8. Закріплювати вміння розв’язувати задачі на дві дії. Розвивати творчість дітей, логічне мислення, увагу, кмітливість. Виховувати бажання дотримуватись здорового способу життя.


Мета: Закріплювати в учнів уміння письмово додавати й віднімати двоцифрові числа; складати й розв’язувати задачі на дві дії; розвивати логічне мислення, схильність до аналізу й синтезу; виховувати уважність, старанність.


Мета: вправляти учнів у сладанні виразів за текстовою умовою і формувати вміння розв'язувати задачі на знаходження суми двох добутків; Розвивати логічне мислення, почуття відповідальності, акуратність; Виховувати любов до планети Земля, бережливе ставлення до природи.


Мета: повторити прийоми додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток; продовжувати формувати вміння розв’язувати задачі двома способами; повторити поняття прямокутник і квадрат.


Мета: проаналізувати алгоритм письмового додавання й віднімання двоцифрових чисел; опрацювати рівняння на знаходження невідомого зменшуваного та задачі на знаходження третього доданка.


Мета: формувати вміння складати й розв’язувати задачі на дві дії, які містять знаходження невідомого зменшуваного; формувати вміння знаходити периметр трикутника.


Мета: формувати вміння розв’язувати задачу на дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.


1-10 11-20 ... 31-40 41-50 51-60 61-68