Мета: ознайомити учнів з окремими фактами біографії Д. Дефо, з історією створення роману «Життя та надзвичайні пригоди Робінзона Крузо», використовувати міжпредметні зв’язки; зацікавити змістом твору «Життя та надзвичайні пригоди Робінзона Крузо».


Мета: вчити писати листа улюбленому літературному герою, висловлювати власну точку зору щодо інших творів; розвивати зв’язне мовлення; виховувати інтерес і повагу до вибору героїв однокласниками.


Мета: підсумувати одержані знання за темою «Людина та її моральневдосконалення», здійснити контроль знань за цією темою; розвивати увагу, творчі здібності; виховувати прагнення досягтивисокого рівня знань.


Мета: ознайомити учнів із біографією М. Гоголя й повістю «Ніч перед Різдвом»; повідомити про історію створення повісті, учити характеризувати героїв, порівнювати твори «Ніч перед Різдвом» і «Різдвяну пісню в прозі»; розвивати уважність, уміння логічно мислити; виховувати любов до звичаїв та свят українського народу.


Мета: вчити писати твір-роздум, складати план до твору; розвивати зв’язне мовлення; виховувати повагу до справжніх життєвих цінностей.


Мета: з’ясувати функцію фантастичних елементів у повісті, зробити висновки про щасливий фінал як особливість «різдвяного» оповідання; визначити особливості композиції твору; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення; виховувати високі моральні якості.


Мета: простежити шлях Скруджа Різдвяної ночі, зробити висновки про причини деградації особистості героя; спостерігати за змінами у поведінці та характері Скруджа; розвивати уміння логічно мислити, зв’язне мовлення; виховувати людяність, доброту, милосердя.


Мета: зацікавити біографією і творчістю Ч. Діккенса; ознайомити з історією створення повісті, з особливостями «різдвяних» оповідань; вчити аналізувати прочитане; розвивати допитливість, уміння слухати й виступати з власним повідомленням; виховувати прагнення розуміти інших людей.


Мета: ознайомити учнів з поняттями «антитеза», «художня деталь»,учити знаходити їх приклади в оповіданнях «Товстий і тонкий», «Хамелеон»; розвивати уважне ставлення до слова; виховувати високі моральні цінності.


Мета: продовжити роботу над виразним читанням за особами; визначити жанр літературного твору, його тему та ідею; вчити характеризувати героїв оповідання, розмірковувати над його назвою; розвивати усне мовлення; виховувати неприйняття хамелеонства як соціального явища.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-71