Мета: закріпити знання учнями термінів із теорії літератури; працювати над виразним читанням; учити аналізувати прочитаний текст, складати схеми; розвивати логічне мислення, усне мовлення; виховувати прагнення до самовдосконалення.


Мета: зацікавити учнів біографією і творчістю А. Чехова, ознайомити з новими термінами та змістом оповідання «Товстий тонкий»; розвивати уміння уважного і вдумливого читання; визначати тему й ідею твору; виховувати негативне ставлення до чиношанування і низькопоклонства.Мета: повторити поняття з теорії літератури, зміст прочитаних байок, підсумувати вивчене, перевірити рівень знань за темою «Байка у світовій літературі»; розвивати творчі здібності; виховувати прагнення до високих ідеалів.


Мета: працювати над виразним читанням віршів; учити інсценувати байку, працювати в групі; розвивати в учнів акторські здібності; виховувати інтерес до театру.


Мета: ознайомити учнів з історією створення байки «Квартет»; працювати над створенням партитури вірша; удосконалювати навички виразного читання байки; розвивати вміння визначати завдання читця, навички аналізу прочитаного твору; виховувати дбайливе, уважне ставлення до слова.


Мета: зацікавити учнів біографією байкаря І. Крилова; працювати над виразним читанням байок; розвивати навички аналізу літературного твору, уміння зіставляти байки Езопа і Крилова; виховувати прагнення до високих моральних цінностей.


Мета: повторити відомості про байку, алегорію, езопову мову, ознайомити з фактами біографії Ж. де Лафонтена; працювати над виразним читанням байки «Зачумлені звірі», визначати тему та ідею твору; виховувати терпіння та поважне ставлення до людини.


Мета: повідомити про особливості байки як літературного жанру, пригадати імена і твори відомих байкарів; ознайомити з відомостями про Езопа — першого байкаря, з байками «Вовк і Ягня», «Крук і Лисиця», «Мурашка і Цикада»; розкрити поняття «байка», «алегорія», «езопова мова»; розвивати увагу, логічне мислення; прищеплювати любов до байки.


Мета: підсумувати вивчене з теми «Міф і література»; перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу в ігровій формі; повторити й узагальнити вивчене з теми; розвивати пам’ять, увагу, кмітливість; прищеплювати інтерес до міфів народів світу.


Мета: поглибити знання міфології давніх греків, перевірити розуміння міфів «Деметра і Персефона», «Нарцис», «Дедал та Ікар»,«Орфей і Еврідіка»; вчити працювати в команді; розвиватиувагу; виявляти міжпредметний і міжлітературний зв’язки.


1-10 11-20 ... 31-40 41-50 51-60 61-70 71-71