Після цього заходу учні зможуть: • розповідати про релігійні вірування стародавніх греків; • аналізувати язичеські релігії народів стародавнього світу; • виступати перед аудиторією; • виявляти власне ставлення до театрального мистецтва, взявши участь у рольовій грі.


Мета: повторити знання з курсу «Географія України», розвивати компетентність та пізнавальний інтерес учнів засобами гри; учити застосовувати свої знання в певних ситуаціях, працювати в групах; формувати риси толерантності; виховувати любов до Батьківщини.


Мета: викликати зацікавлення до вивчення географії та англійської мови шляхом ознайомлення зі звичаями та культурою країни; формувати пізнавальні інтереси школярів та сприяти їх естетичному та духовному становленню, розвитку допитливості та інтелекту; поглибити соціокультурні знання учнів, розширити їх кругозір; прищеплювати любов і повагу до традицій і звичаїв рідного народу та виховувати толерантне ставлення до культури інших народів.


Мета: поглиблення і розширення географічних знань, формування предметної компетентності школярів; розвиток творчих здібностей учнів, їхньої здатності до групової та самостійної роботи; формування культури спілкування, вміння аргументовано доводити власну думку.


Учні беруть контурну карту України розміром 25–20 см, розрізають її на одинакові прямокутники, перемішують їх і пробують відновити в потрібному порядку. Роблять це по черзі. Гру потрібно проводити швидко. Не підказувати і не виправляти один одного. Хай кожен виявить і закріпить свої знання з теми «Географічне положення України, її площа і розміри».


План проведення День 1 1. Лінійка. 2. Відкриття тижня географії і краєзнавства. 3. Оголошення початку тижня та плану заходів. 4. Конкурс малюнків з тем: • «Земля у нас одна»; • «Чарівний світ природи нашого краю»; • «Я пізнаю Землю» (5–6 класи).


Цілі: - Визначити рівень засвоєних учнями знань, умінь працювати з різнорівневими завданнями, навичками історичного аналізу. (У ході уроку кожен учень, має можливість показати свої знання по даній темі, і в той же час, вчителю і учням легко дізнатися прогалини в знаннях, які будуть видні при виконанні завдань. На уроці учні виконують різні типи завдань, де кожна дитина має можливість оцінити свої знання і знання однокласників в ході взаємоперевірки завдань, самооцінки.) - Узагальнити і провести порівняльний аналіз пройденої теми.


Мета. Визначити причини занепаду грецької державності та піднесення Македонії; розвивати навички складати історичний портрет, самостійно працювати за підручником та додатковими джерелами інформації, уміння виділяти головне, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати повагу до історичного минулого інших держав та народів.


Мета: - Визначити основні причини та розглянути основні битви греко-перських воєн. - Розвивати вміння учнів працювати з контурною картою, підручником, відеоджерелами. Формувати навички аналізу конкретно історичного матеріалу, характеризувати історичні постаті. - Виховувати культуру спілкування, толерантність та повагу до інших народів світу. Давати моральну оцінку війнам, як способу вирішення суперечностям між людьми


Мета: пов'язати знання з літератури із життєвою практикою, з сучасністю; розвивати навички робо­ти з додатковою (довідковою) літературою, роботи в групах інтерактивними методами, кмітливість, оптимістичний погляд на життя, впевненість у своїх силах.


1-10 11-20 21-30 ... 371-380 381-381