Мета: поглибити уявлення учнів про основні жанри мовлення, ознайомити з особливостями побудови оповідання, повідомлення, плану роботи, оголошення; удосконалювати вміння визначати тему й основну думку висловлювання; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання і з одного прослуховування розуміти зміст тексту.


Мета: актуалізувати знання шестикласників про мовлення, види мовленнєвої діяльності, мету спілкування, адресат мовлення, мовлення монологічне й діалогічне, усне й писемне; удосконалити вміння розрізняти такі поняття, як мовлення, види мовленнєвої діяльності, монолог і діалог, адресат мовлення, усну та писемну, монологічну та діалогічну форми мовлення; розвивати вміння складати діалоги з урахуванням адресата мовлення, дотримуватись правил спілкування; розвивати культуру мовленнєвого спілкування шестикласників.


Мета: розширити відомості шестикласників про рідну мову, сформувати поняття про багатство і красу української мови; формувати вміння аналізувати висловлювання, відтворювати деформований текст, складати невеликі тексти відповідно до комунікативного завдання, визначати засоби, що збагачують нашу мову, доречно використовувати їх у власному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню краси й багатства рідної української мови.


1-10 11-20 ... 51-60 61-70 71-73