Мета: продовжувати закріплювати знання учнів про архітектуру як вид візуального мистецтва, поглиблювати ознайомлення з видами архітектури; ознайомлювати учнів із виражальними засобами архітектури; збагачувати та закріплювати в дітей уміння сприймати, розрізняти та аналізувати характерні особливості архітектурної споруди; закріплювати навички зображення архітектурних об’єктів, передавати форму та будову будівель; розвивати дрібну моторику руки; виховувати в учнів естетичне сприйняття навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості; виховувати екологічну культуру.


Мета: закріплювати знання учнів про повітряну перспективу як засіб передавання простору; про графічні засоби передавання глибини простору на площині; розвивати в дітей комбінаторні здібності, навички та вміння передавати засобами графіки простір, освітлення, визначати тон; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати; навчати міркувати; формувати образне, логічне, просторове мислення; виховувати в учнів уважність; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: закріплювати розуміння учнями поняття «композиція», відомості про передавання глибини простору на площині; поглиблювати розуміння поняття «повітряна перспектива» та засоби передавання глибини простору на площині; розвивати навички та вміння передавати простір, освітлення, визначати тон; формувати образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати; виховувати в учнів уважність; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: продовжувати закріплювати знання та навички учнів щодо зображування об’ємних форм; надавати відомості про архітектурний малюнок як вид графіки; розглядати засоби виразності архітектурного малюнка; ознайомлювати з технікою гризайля; розвивати навички та вміння дітей працювати графічними матеріалами — олівцями, тушшю, фломастером; виховувати в учнів уважність, акуратність, точність у передаванні своєї думки графічними засобами.


Мета: закріплювати знання учнів щодо передавання форми предметів на площині; відпрацьовувати техніку передавання розподілення світла на різноманітних геометричних формах; продовжувати ознайомлювати з технікою тонування геометричних форм; розвивати навички та вміння дітей працювати графічними матеріалами; виховувати в учнів уважність, акуратність, точність під час виконання тонованого малюнка.


Мета: закріплювати знання учнів про передавання глибини простору на площині за допомогою кольору; розвивати комбінаторні здібності, навички та вміння передавати простір, освітлення, визначати тон; продовжувати формувати в дітей уміння сприймати, розрізняти й аналізувати співвідношення кольорів; навчати міркувати; формувати образне, логічне, просторове мислення; виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: закріплювати знання учнів про лінійну перспективу як засіб передавання простору; розвивати в дітей комбінаторні здібності, навички та вміння передавати простір лінійними засобами; продовжувати формувати вміння аналізувати; навчати міркувати; розвивати окомір, дрібну моторику руки; формувати образне, логічне, просторове мислення; виховувати в учнів естетичне сприйняття навколишнього світу, стимулювати розвиток допитливості.


Мета: ознайомлювати учнів з оптичними властивостями кольору; продовжувати закріплювати поняття «відтінки», «хроматичні» та «ахроматичні» кольори; формувати в учнів уміння сприймати та аналізувати колір, розрізняти кольори за їх тоном; змішувати фарби для отримання потрібного кольору; виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу та художній смак; зміцнювати в дітях бажання малювати.


Мета: продовжувати ознайомлювати учнів із поняттям «образотворче мистецтво», видами образотворчого мистецтва; формувати в дітей уміння сприймати, розрізняти та аналізувати види образотворчого мистецтва, характерні особливості візуальних мистецтв; розвивати дрібну моторику руки; розвивати в учнів естетичне сприйняття навколишнього світу, вміння сприймати та аналізувати твори образотворчого мистецтва, стимулювати розвиток естетичних почуттів.


Мета уроку: контроль рівня навчальних досягнень учнів за темою.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 ... 411-420 421-425