Мета: Розвивати логiчне мислення, виховувати спостережливiсть, формувати уявлення про загальнолюдськi цiнностi.


Мета: ознайомити з цікавими фактами біографії пись­менника, особливостями побудови його оповідань та їх гумористичним забарвленням; поглибити по­няття про засоби комічного; виховувати почуття гу­мору, любові до ближнього, милосердя.


Мета: продовжувати знайомство учнів з ліро-епічним жанром — баладою, її літературним різновидом, особливостями балади Ф. Війона, засобами худож­ньої виразності і розвивати естетичне почуття насо­лоди досконалістю поетичної форми та розкриття філософського сенсу твору; виховувати співчуття до суперечливої душі митця, відчуття складності люд­ської індивідуальності.Звучить музика, на фоні якої підкреслено демонстративно учитель стилізує класну кімнату під знімальний майданчик, записуючи тему і епіграф уроку на дошці


Мета: - повторити, узагальнити і систематизувати знання учнів про дієприслівник як особливу форму дієслова, сприяти зміцненню навичок визначення граматичних ознак дієприслівників, формувати навички морфологічного розбору дієприслівника з метою структурування навчального матеріалу; - розвивати творчі вміння використання дієприслівників у власних висловлюваннях; - виховувати в учнів уміння працювати в групі, інтерес до народних традицій українського народу.Мета: - домогтися засвоєння учнями правил правопису НЕ з дієприкметниками; - сформувати уміння правильно писати Не з дієприкметниками; - збагачувати словник школярів дієприкметниками; - вчити дітей орієнтуватися в ситуації спілкування; - формувати уміння будувати діалог розгорнутими, поширеними реченнями, додержуватись правильного інтонування речень; - виховувати культуру спілкування.


Мета розгляду проблеми: з'ясувати, ким прикидаються і ким є насправді Федько і Толик. Хоч загалом характеристика одного з провідних героїв вже в заголовку оповідання, а другого («дитини ніжної, делікатної, смирної») — на перших сторінках, увесь хід подій у творі спонукає ні її над тим, «хто є хто». Раз у раз постає перед Федьком, сином бідняка, що живуть у комірному в хазяїна-багача, проблема морального вибору, і завжди він виходить з неї чесно, викликаючи повагу й захоплення в читача. Потворне ж внутрішнє єство Толика вміло приховується маленьким негідником і розкривається сповна аж у кінці оповідання.


Мета: характеризувати політичний та соціально-економічний розвиток Галицького та Волинського князівств; з'ясувати стан культури в Київській Русі в період роздробленості; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні факти, працювати з картою та документами, визначати місце особистості в історичному процесі; виховувати в учнів національно-патріотичні почуття та повагу до минулого народу.


Мета: з'ясувати передумови об'єднання Галицької та Волинської земель; простежити династичні зв'язки князівських родів від часів Київської Русі до моменту утворення Галицько-Волинської держави; визначити найсуттєвіші заслуги окремих князів перед народом та історією України; розкрити зв'язок поколінь у процесі формування традицій державотворення.


Мета уроку: розглянути поняття наркотичної залежності та її різновиди; розвивати поняття про фізичну та психологічну залежність, механізм формування залежності.


1-10 11-20 21-30 ... 411-420 421-425