Мета: ознайомити учнів з подовженими м’якими приголосними звуками; навчити правильно вимовляти і позначати на письмі подовжені приголосні (подвоєння букв). Розвивати уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати. Виховувати толерантність до оточуючих.


Мета: ознайомити учнів з буквою „де”, що позначає як твердий, так і м’який приголосний звук, розвивати фонематичний слух, формувати вміння читати склади, слова, виховувати бережливе ставлення до природи.


Мета. Формувати в учнів вміння писати префікси й прийменники; ознайомити з написанням слів з префіксами роз–, без–; збагачувати словниковий запас; розвивати літературну вимову; вміння аналізувати; виховувати доброзичливість.


Мета. Формувати в учнів початкові уявлення про взаємодію виду дієслова і часових форм; вчити добирати і знаходити потрібні синоніми, антоніми з урахуванням ситуації мовлення.


Програма з рідної мови приділяє велику увагу роботі із словниковими словами. Важливою частиною роботи з орфографії в школі І ступеня є засвоєння списку слів, вимову і правопис яких учні мають запам’ятати.


Сьогодні у нас останній урок з теми «Дієслово». І проведемо ми його не зовсім звично. Ми помандруємо в уявну подорож морем, яке називається «Дієслово». Ця подорож допоможе нам повторити й узагальнити знання з теми, а також підготуватися до перевірної роботи


Мета уроку: вчити складати текст-опис за уявою, розширити знання дітей про значення слів; вчити будувати словесні характерні ознаки, вчити добирати влучні образні слова, розширити знання дітей про калину, як рослину – символ України, показати, як оспівував її український народ, пробуджувати пізнавальні інтереси до історії свого народу; розвивати у дітей мовлення, комунікативну компетенцію, образне мислення, вміння і навички у розв’язанні певних питань; сприяти підвищенню культури мовлення; виховувати любов до рідної землі.Мета: Поглиблювати знання учнів про дієслово як частину мови, познайомити учнів зі змінюванням дієслів минулого часу за родами, допомогти засвоїти спосіб визначення роду дієслів минулого часу; розвивати творчу ініціативу в процесі дослідження мовних явищ та вміння працювати з таблицями; сприяти розширенню словникового запасу; виховувати уважність, стараність, працелюбність.


Мета уроку: вчити складати текст-опис за уявою, розширити знання дітей про значення слів; вчити будувати словесні характерні ознаки, вчити добирати влучні образні слова, розширити знання дітей про калину, як рослину – символ України, показати, як оспівував її український народ, пробуджувати пізнавальні інтереси до історії свого народу; розвивати у дітей мовлення, комунікативну компетенцію, образне мислення, вміння і навички у розв’язанні певних питань; сприяти підвищенню культури мовлення; виховувати любов до рідної землі.


1-10 11-20 ... 41-50 51-60 61-69