Мета: ознайомити учнів з артикуляцією нових звуків; формувати вміння виконувати синтетичні та аналітичні дії зі звуками; вчити складати склади, слова з новою буквою; збагачувати словниковий запас; розвивати артикуляційний апарат, мовлення, мислення; виховувати у дітей старанність, інтерес до навчання.


МЕТА: вчити використовувати прикметникові форми для повнішого розкриття думки, з описовою метою, формувати вміння написання творів-мініатюр на основі вражень, збагачувати словник учнів; розвивати спостережливість, пізнавальний інтерес, образність і зв`язність мовлення; виховувати захоплення красою зимової природи, здатність бачити прекрасне.


Мета: закріпити знання про особові займенники, вчити розпізнавати особові займенники як в усному, так і в письмовому мовленні; розвивати вміння висловлювати власні оцінні судження.Мета: формувати вміння розпізнавати голосні звуки в словах, вміти зображати їх буквами на письмі; розвивати навички спостереження, аналізу; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення учнів; виховувати спостережливість; прищеплювати любов до природи.


Мета: вчити учнів розуміти і використовувати у мовленні слова «однина» і «множина», вправляти у змінюванні іменників за числами, формувати уміння самостійно робити висновки, узагальнюючи одержані знання, розвивати мислення, творчі здібності, зв'язне мовлення, виховувати інтерес до вивчення української мови, дисциплінованість, взаємодопомогу.


Мета: згадати визначення жанру твору – опису; формувати вміння аналізувати твори – описи; вчити писати твори – описи; розвивати логічне і образне мислення; відпрацьовувати вміння виділяти головне, аналізувати, робити висновки; розвивати усне і писемне мовлення, збагачувати словниковий запас; формувати навички самостійної творчої діяльності; виховувати самокритичність.


Мета. Поглибити уявлення учнів про текст, зокрема про текст-розповідь; вчити бачити і розуміти прекрасне як в природі, так і в житті, на картині, в музиці, поезії; удосконалювати вміння висловлювати свої почуття і захоплення, виражати їх в письмовій формі; допомогти відчути яскравість осінніх барв, щедрість осені; розширювати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи та повагу до людей праці.


Мета: узагальнити і систематизувати вивчене по темі «Дієслово»; виховувати дисциплінованість, бажання вчитись;розвивати усне і писемне мовлення, вміння послідовно висловлювати думки.


Мета: формувати вміння учнів правильно вживати не з дієсловами в усному і писемному мовленні; вчити спостерігати за мовними явищами; розвивати аналітико – синтетичні вміння, мовлення учнів; виховувати бажання милуватись природою, не шкодити їй, а примножувати її багатства; довести необхідність дотримання дисципліни.


Навчальна мета. Закріплювати уміння учнів підбирати споріднені слова, які належать до різних частин мови. Розвиваюча мета. Розвивати в дітей увагу до лексичного значення слів. Виховна мета. Виховувати патріотичні почуття.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-69