Мета: розширювати знання учнів про прикметник; вчити визначати прикметники за запитаннями, значенням і роллю в реченні;розвивати спостережливість, мимовільну та зорову пам'ять, увагу,зв’язне мовлення і логічне та творче мислення дітей;виховувати бережливе ставлення до природи та рідної мови.


Мета: поглиблювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів з вивченими буквами; продовжити вдосконалення навичок складання речення за малюнками; активізувати словниковий запас; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, творчу фантазію, вміння логічно висловлювати власні думки, доповнювати та створювати власні малюнки; виховувати почуття прекрасного.


Мета. Ознайомити учнів з артикуляцією звука [е]. Вчити читати склади, слова з новою буквою. Удосконалювати навички звукового аналізу слів.


Мета. Ознайомити дітей з буквою «йот», яка позначає звук [й]. Навчити правильно артикулювати звук [й] читати склади, слова з буквою «йот». Удосконалювати уміння розрізняти на слух та за артикуляційними особливостями тверді і м'які приголосні . Вчити читати текст в особах, інтонувати речення, різні за метою висловлювання. Сприяти вихованню бережного ставлення до природи.


Мета: ознайомити учнів з правилами спілкування по телефону;формувати комунікативну компетентність: уміння знаходити і виправляти помилки в діалогах, будувати діалоги з дотриманням правил мовленнєвого етикету; активізувати словниковий запас учнів, виховувати ввічливість, спостережливість, інтерес до зимових розваг, любов до рідної природи.


Мета: дати поняття про вставні слова та словосполучення, ознайомити учнів на практиці з найуживанішими вставними словами, вчити використовувати їх в усному та писемному мовленні, правильно інтонувати та ставити розділові знаки при вставних словах; розвивати усне й писемне мовлення, абстрактне мислення, вміння працювати групами; виховувати самостійність, наполегливість у навчанні, цікавість до навчання.


Мета. Ознайомити учнів з правилами спілкування по телефону, формувати в школярів уміння знаходити й виправляти помилки в діалогах, будувати діалоги з дотриманням правил мовленнєвого етикету; активізувати словниковий запас учнів; виховувати ввічливість, доброзичливість, спостережливість, інтерес до зимових розваг.


Мета : Вчити учнів перевіряти наголосом написання слів з ненаголошеним (е) - (и), знаходити перевірне слово шляхом зміни форми слова та добору спільнокореневих слів; Розвивати вміння спостерігати за мовними явищами,робити висновки; Виховувати бережне ставлення до природи.


Мета: закріплювати вміння дітейскладати казки; вчити висловлювати припущення, здогадки про розгортання сюжету казки; формувати вміння образно описувати події,які збуджують уяву; розвивати усне зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, творче мислення; збагачувати словник лексикою,що позначає родові й видові поняття;розширювати світогляд дітей; розвивати комунікативні здібності школярів; виховувати духовні цінності – добро,милосердя, любов до рідного слова.


Мета: Закріпити засвоєні звукові значення буквосполучення дж; вчити учнів правильно артикулювати звуки, виділяти їх у словах. Розвивати вміння робити звуко-буквений аналіз слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати вміння працювати в парах.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-69