Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про частини мови, особливості поділу на самостійні та службові, їх лексичне значення, морфологічні категорії та синтаксичну функцію; удосконалювати вміння розрізняти частини мови, визначати їхні морфологічні ознаки й синтаксичну роль; розвивати логічне мислення, культуру мовлення, уважність, вдумливість, увагу, пам'ять, творчі здібності учнів; удосконалювати орфографічну грамотність; виховувати любов і повагу до мови свого народу.


Мета. Закріплювати знання учнів з правопису слів з ненаголошеними [е], [и], удосконалювати вміння добирати перевірні слова; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати пам’ять, увагу, уяву, вміння аналізувати, узагальнювати; виховувати бажання допомагати іншим, робити правильний вибір у різних життєвих ситуаціях, відповідати за свої вчинки.


Мета. Ознайомити учнів з поняттям «рід іменників», формувати уміння визначати рід іменників за опорними словами; розвивати вміння аналізувати і робити висновки, виховувати охайність записів, спостережливість за явищами природи.


Мета: вчити учнів розуміти і використовувати у мовленні слова «однина» і «множина», вправляти у змінюванні іменників за числами, формувати уміння самостійно робити висновки, узагальнюючи одержані знання, розвивати мислення, творчі здібності, зв'язне мовлення, виховувати інтерес до вивчення української мови, дисциплінованість, взаємодопомогу.


Мета: ознайомити учнів з буквами Шш, їх назвою і звуковим значенням; виробляти у дітей навички читання зв’язного тексту; розвивати усне мовлення; виховувати бажання вести рухливий, здоровий спосіб життя, грати в спортивні ігри, бути здоровими.


Мета. Вчити дітей бачити красиве в природі; розвивати мовлення учнів, вміння зв’язко і послідовно викладати думки; збагачувати словниковий запас;виховувати любов до рідного краю.


Мета: закріплювати знання про наголошені та ненаголошені склади і звуки; вчити розпізнавати іменники, прикметники, дієслова.


Мета: сформувати уявлення про букву «те», її звукове значення; вчити виявляти зв’язок між своїми почуттями та усним і писемним мовленням; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; виховувати любов до природи.


Мета. Виробити вміння змінювати прикметники за числами. Удосконалювати вміння учнів ставити питання від іменника до прикметника. Розвивати вміння аналізувати, співставляти і робити висновки, виховувати любов до природи.


Мета. Закріпити навички правопису власних і загальних іменників, вміння виділяти іменники серед інших частин мови через правильно поставлене запитання.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-69