Мета: ознайомити учнів з картографічними джерелами географіч­ної інформації, методами її отримання; дати знання про картографічні проекції, види спотворень на картах; продовжити формування навичок роботи з різними видами карт.


Мета: ознайомити учнів з різними видами географічної інформа­ції картами, атласами, географічними енциклопедіями, словниками, довідниками; показати учням способи роботи з ними; розвивати пізнавальну активність учнів


Мета: визначити джерела географічної інформації, географічні видання, методи і засоби отримання географічної інформації


Мета: визначити особливості положення України стосовно го­динних поясів, показати різницю між поясним і місцевим часом на її території, закріпити вміння орієнтуватися в поняттях поясний, місцевий, літній, декретний час, зробити загальний висновок про особливості географічного положення України.


Мета: визначити крайні точки, розміри території України, суміжні з нею держави, охарактеризувати кордони та особливості географічного положення України, визначити координати крайніх точок України, дати поняття про поясний і місцевий час.


Мета: ознайомити учнів зі змістом курсу фізичної географії України, предметом і методами географічних досліджень, навести приклади історії формування території України, показати на карті одиниці адміністративно-територіального устрою держави; продовжити формування навичок роботи з різноманітними джерелами географічних знань, розвивати логічне мислення, навички аналізу матеріалу, що вивчається. Виховувати патріотизм, національну гордість за державу, в якій ми живемо


1-10 11-20 21-30 31-40 41-46