Мета: формувати вміння сприймати зміст віршів; вдосконалювати навички виразного і правильного читання та навички літературного аналізу творів; викликати бажання обирати краще з літературних джерел для самовиховання.


Мета: вчити орієнтуватися у структурі тексту; формувати вміння визначати головну думку твору; давати характеристику головних дійових осіб, порівнювати вчинки і поведінку персонажів; розвивати зв’язне мовлення; виховувати віру у свої сили.


Мета: формувати вміння аналізувати віршовані твори; удосконалювати навички виразного читання; збагачувати активний словник учнів; виховувати почуття товариськості.


Мета: ознайомити дітей із творами (короткий огляд) даних тем, їхніми авторами, головними героями, їх захопленнями; удосконалювати навичкивиразного читання; викликати бажання до читання додаткової літератури за запропонованою тематикою.


Мета: перевірити вміння та знання учнів із вивченої теми; розвивати техніку читання, зв’язне мовлення; прищеплювати любов до рідного слова, мови.


Мета: удосконалювати навички правильного і виразного читання, вміння працювати самостійно; розвивати читацькі навички; збагачувати словник учнів; формувати оцінні судження; прищеплювати любов до рідногослова, мови.


Мета: удосконалювати техніку читання; виробляти навички чіткої й виразної вимови; вчити стежити за логікою описуваних подій, орієнтуватися у структурі тексту; виховувати любов до братів наших менших, повагу до сміливих людей.


Мета: розширити й поглибити знання учнів про видатну українську поетесу; розвивати вміння оцінювати вчинки персонажів, знаходити зображально-виражальні засоби опису героїв; виховувати інтерес до народної мудрості, бажання вчитися.


Мета: збагатити знання учнів про творчість І. Франка; розвивати уміння виділяти у тексті головне, визначати головну думку твору; вчити дітей відшукувати в тексті влучні слова й вирази, які характеризують дійових осіб; виховувати почуття дружби, товариськості.


Мета: удосконалювати навички виразного правильного читання, вміння працювати з текстом; розвивати зв’язне мовлення, пам’ять, мислення; виховувати бережливе ставлення до природи.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-69