Мета: ознайомити з особистістю О. Копиленка та Г. Тютюнника; викликати інтерес до їхньої творчості; вдосконалювати навички правильного та швидкого читання; розвивати вміння складати план та переказувати прочитане; знаходити в тексті описи й міркування, ознаки науково-популярного оповідання; виховувати бажання більше дізнаватися про тварин.


Мета: сприяти розвитку й удосконаленню усного мовлення; формувати в учнів творче мислення, яке спирається на уяву; вчити самостійно знаходитиматеріал до уроку позакласного читання; вдосконалювати навички виразного читання; виховувати любов до навколишнього світу.


Мета: ознайомити дітей із відомостями про життя і творчість Миколи Трублаїні; розширювати й поглиблювати уявлення дітей про дружбу людей і тварин; збагачувати словниковий запас учнів; удосконалювати вміння характеризувати дійових осіб, навички стисло переказувати, виразно читати; виховувати любов до тварин.


Мета: удосконалювати навички виразного читання; розвивати швидкість читання; ознайомити учнів із письменниками та заохочувати до читання їхніх творів; виховувати бережливе ставлення до живої природи.


Мета: перевірити й оцінити рівень знань дітей з теми «Сторінки з книги природи»


Мета: розширити знання дітей про рідний край; розвивати зв’язне мовлення; вдосконалювати навички виразного читання; виховувати любов до рідного краю.


Мета: розвивати в учнів спостережливість, допитливість до навколишнього світу; вчити доводити свої міркування, правильно й виразно читативірші; виховувати любов до природи.


Мета: розширити знання дітей про життєвий і творчий шлях Олександра Олеся; розвивати вміння бачити словесні картини, розуміти красу поетичних творів; збагачувати мовлення образними виразами; удосконалювати навички правильного, виразного і свідомого читання; виховувати захоплення красою і мудрістю природи.


Мета: вчити учнів захоплюватись красою природи; розвивати їхню уяву, фантазію, зв’язне мовлення; збагачувати мовлення дітей образними словами і висловами; виховувати любов і бережливе ставлення до природи рідного краю.


Мета: вчити учнів бачити й розуміти прекрасне в природі, в житті, в музиці, поезії; розвивати вміння ділитися своїми враженнями про прочитане, працювати над художніми творами, робити аналіз прочитаного; розширювати світогляд дітей; виховувати почуття любові до рідної природи, прагнення оберігати її.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-69