Мета: розширити й узагальнити знання дітей про види народних казок, які вони читали у початкових класах; ознайомити з ознаками побутової казки; удосконалювати вміння читати діалоги, знаходити в тексті зачин, основну частину і кінцівку; формувати уміння висловлювати моральні оцінні судження, складати характеристику дійових осіб казки; виховувати любов, повагу та інтерес до усної народної творчості.


Мета: дати учням загальні відомості про книгу як історичну пам’ятку людства, як коштовний скарб, в якому сховане джерело мудрості, накопиченої віками; ознайомити з основними історичними етапами створення книги; пробуджувати в учнів бажання пізнавати нове, читаючи книги; виховувати у дітей любов і бережливе ставлення до книги.


Мета: виховувати бажання збирати і берегти книжки; удосконалювати навичку правильного, свідомого читання; вміння виділяти головне, обговорювати прочитане; удосконалювати уміння виразно читати, розвиватиобразне мовлення і мислення; збагачувати знання про духовні надбанняукраїнського народу.


Мета: залучити учнів до визначення мети читання різних книжок; розвивати бібліографічні вміння; збагачувати мовлення учнів літературознавчими термінами; удосконалювати уміння аналізувати текст, виділяти нову інформацію; виховувати любов до книги, бажання читати художню літературу.


Мета: створити емоційний настрій від зустрічі з новим підручником; викликати у дітей інтерес до його читання; розширити знання дітей про види книжок, розвивати вміння орієнтуватися у структурі книжки; розкрити складний шлях створення книжки; збагачувати мовлення книгознавчими термінами; розвивати дослідницькі уміння.


Мета: ознайомити учнів із завданнями нового розділу; розширити знання учнів про види усної народної творчості; прищеплювати увагу, повагу до кожного вимовленого слова, до якості й чистоти мовлення; розвивати уявлення про влучність, красу рідного слова; пробуджувати інтерес дітей до рідного слова.


Мета. Навчати учнів виділяти головні думки та відтворювати їх, складати розповідь за малюнком. Розвивати уміння обговорювати прочитане. Виховувати шанобливе ставлення до книг, інтерес до нашої історії.


Мета: • Розширити знання дітей про казку (народну, літературну). Вчити визначати головну думку казки; • Формувати навички правильного, виразного читання. Збагачувати словниковий запас учнів; • Прищеплювати любов до казки.


Мета: ознайомити дітей із новим підручником; вчити орієнтуватися в ньому; навчати учнів виразно читати вірші, інтонувати речення, аналізувати прочитане; формувати в школярів інтерес до навчання; прищеплювати любов і повагу до школи.


1-10 11-20 ... 41-50 51-60 61-69