Мета: формувати інтерес до пригодницької літерату­ри; показати, що вона розкриває глибокі соціальні й моральні проблеми; познайомити з біографією та творчістю Жюля Берна; виховувати вдумливого чи­тача; розвивати навички групової форми роботи.


Мета: допомогти учням глибше усвідомити гуманіс­тичний зміст та ідейно-художні особливості твору; розвивати навички образного та логічного мислен­ня, артистичні здібності, естетичні смаки, пам'ять учнів; виховувати на засадах гуманістичних загаль­нолюдських цінностей.


Мета: проаналізувати ідейно-художній зміст програмової поезії в контексті біографії письменника; визначити мотиви її написання; з’ясувати тему, ідею, жанр поезії, художні засоби, образи-символи вірша, віршовий розмір; висловлювати власні спостереження, робити висновки; розвивати уяву, образне мислення, навички виразного читання поезії, навички аналізу поетичного твору; виховувати в учнів повагу до творчості Т.Г.Шевченка.


Мета вчителя української літератури : вчити учнів відтворювати настрої пейзажних поезій, описувати власні відчуття, викликані художнім словом, виразно читати поезії, знаходити в них епітети, порівняння метафори; виховувати почуття прекрасного, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва; розвивати уміння висловити власні відчуття, емоції.


9 березня 2014 року український народ відзначатиме 200 років від дня народження Т. Г. Шевченка. Шевченко залишив нам свої неоціненні духовні надбання — твори і світлу добру пам'ять про себе. Він пробуджував любов до своєї Батьківщини, кликав сильних на подвиги, вселяв у слабких надію і віру. Ми повинні завжди пам'ятати про генія українського народу.


Мета: поглибити знання учнів про теперішній час дієслів, з’ясувати правопис буквосполучень -ться, -шся, відмінювання дієслів у теперішньому часі; удосконалювати правописні навички учнів, культуру мовлення; виховувати любов до природи, до рідного краю.


Мета уроку: розглянути правила поведінки пішоходів; розвивати знання учнів про правила поведінки при ДТП як свідка або учасника.


Мета уроку: розглянути правила поведінки під час пожеж; розвивати практичні вміння та навички поводження із засобами пожежогасіння.


Мета уроку: розглянути можливі небезпечні ситуації в будівлях, комунальних мережах та алгоритми дії в небезпечних ситуаціях; розвивати знання учнів про попередження небезпечних ситуацій у будівлях; формувати практичні вміння та навички звернення по допомогу.


Мета уроку: розглянути правила безпечного поводження з речовинами побутової хімії; розвивати навички надання першої допомоги при потраплянні небезпечних речовин на шкіру, слизові оболонки та отруєнні.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 371-380 381-381