Мета: ознайомити учнів зі способами перенесення малюнка на різні види тканин, із використанням кольорової гами під час створення композиції; навчити переносити малюнки на бавовняні та лляні тканини; розвивати практичні навички роботи; виховувати самостійність, охайність.


Мета: ознайомлення з використанням комп’ютерної техніки у вишиванні; формування вмінь розпізнавати ручні та машинні шви; удосконалення навичок роботи ручними швами; розвиток уяви, пізнавальних інтересів учнів; виховання культури праці.


Мета: ознайомити учнів з видами текстильних волокон, їх властивостями, із різновидами ткацького переплетення, процесом виготовлення тканини; формувати навички вишивальної роботи; навчити відрізняти полотняне переплетення ниток у тканині, правильно добирати тканину та інструменти для вишивання; виховувати старанність, увагу, культуру праці.


Мета: поглиблення знань з історії розвитку української вишивки як одного із видів декоративно-прикладного мистецтва; удосконалення навичок роботи з інструментами і приладдям для вишивання, правильної організації робочого місця з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та правил безпечної праці; виховання охайності, прищеплення любові до народного мистецтва та українських традицій.


Мета: ознайомити зі змістом програми та об’єктами праці в 6 класі; закріплювати знання про правила безпечної праці та внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні; сприяти засвоєнню вмінь і навичок із різноманітних технік вишивання, актуалізації життєвого досвіду учнів; розвивати вміння логічно мислити; виховувати стійкий інтерес до праці.


Мета: продовжувати закріплювати знання учнів про живопис та один з його жанрів — натюрморт; навчати малювати в жанрі натюрморту; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати природні форми; виховувати в учнів уважність; навчати міркувати, стимулювати розвиток допитливості.


Мета: продовжувати навчати учнів малювання з натури; продовжувати ознайомлювати учнів із натюрмортом як жанром образотворчого мистецтва; закріплювати розуміння понять: «предметний натюрморт », «січні площини»; розвивати в дітей комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати вміння аналізувати, узагальнювати; формувати в дітей уміння сприймати, розрізняти й аналізувати складні форми предметів, співвідношення кольорів; розвивати дрібну моторику руки; виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: продовжувати ознайомлювати учнів з основами композиції, поняттями «точка зору», «композиційний центр», «поле зору», «зоровий центр»; розвивати в дітей комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати вміння аналізувати, узагальнювати; розвивати кмітливість; навчати міркувати; стимулювати розвиток допитливості; виховувати в учнів акуратність, увагу.


Мета: продовжувати ознайомлювати учнів із засобами передавання настрою в образотворчому мистецтві; закріплювати навички роботи з фарбами; формувати в дітей уміння сприймати, розрізняти й аналізувати співвідношення кольорів; розвивати дрібну моторику руки; виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: продовжувати ознайомлювати учнів з основами композиції, закріплювати поняття про симетричну, динамічну та три частинну композицію; розвивати в дітей комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати вміння аналізувати, узагальнювати; розвивати кмітливість; навчати міркувати; стимулювати розвиток допитливості; виховувати в учнів акуратність, увагу.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 ... 371-380 381-381