Мета: формування знань про льодовики та їх різновиди; продовження розвитку вмінь працювати з картами атласу, визначати географічне положення об’єктів; сприяння розумінню процесів утворення льодовиків і вічної мерзлоти, значення льодовиків у формуванні клімату планети.


Мета: формування знань про озера та походження озерних котловин, про болота, їх походження та значення; ознайомлення з особливостями штучних водойм; розвиток практичних навичок визначати географічне положення озер і водосховищ за картами атласу.


Мета: поглиблення та систематизація знань про річки; удосконалення практичних навичок складати характеристику річки за картами атласу; сприяння розумінню взаємозв’язку живлення та режиму річок і клімату території, якою вони протікають.


Мета: поглиблення та систематизація знань про річки, отриманих у початковій школі та на уроках природознавства; формування первинних практичних навичок визначати за картою напрямок течії річки, знаходити частини річки, ліві та праві притоки; виховання бережливого ставлення до води.


Мета: ознайомлення з біологічними, мінеральними та енергетичними багатствами океану; розвиток практичних навичок визначати за картами атласу родовища мінеральних ресурсів і представників органічного світу; формування розуміння наслідків господарської діяльності людини у зв’язку з використанням ресурсів Океану.


Мета: ознайомлення з видами руху води у Світовому океані; вдосконалення вміння працювати з навчальною літературою та картами атласу, складати опорні схеми, аналізувати інформацію, робити висновки; сприяння розумінню причин виникнення різноманітних видів руху води в Океані.


Мета: формування знань про властивості вод Світового океану; розвиток практичних навичок визначати показники температур і солоності за картами атласу; сприяння розумінню закономірностей у змінах температур і солоності вод Світового океану.


Мета: формування поняття «Світовий океан» та ознайомлення з його складовими; поглиблення та систематизація знань про материки й острови; розвиток первинних практичних навичок визначати географічне положення океанів та його складових.


Мета: поглиблення та систематизація знань про властивості води, кругообіг води та його наслідки; формування знань про гідросферу та її складові; розвиток первинних практичних навичок розрізняти складові гідросфери; виховання бережливого ставлення до водних багатств планети.


Мета: повторення, узагальнення та перевірка знань, отриманих під час вивчення теми; вдосконалення практичних умінь та навичок використовувати набуті знання; виховання самостійності та відповідальності.1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70