Мета: поглиблення та систематизація знань про план місцевості, його особливості, умовні знаки; формування практичних навичок роботи з умовними знаками плану; розвиток первинних умінь з орієнтування за допомогою плану місцевості.


Мета: активізація та систематизація знань про способи зображення Землі з курсу природознавства; формування первинних знань про особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, плані місцевості; розвиток умінь визначати відмінності в зображеннях місцевості на рисунку, фото- й аерознімках, плані, пояснювати різницю між зображеннями земної поверхні на глобусі, плані, карті, аерофото- і космічних знімках.


Мета: продовження формування знань про розвиток географічної науки в Новий час і на сучасному етапі; вдосконалення навичок і вмінь характеризувати й аналізувати матеріали про подорожі та експедиції; розвиток комунікативних навичок.


Мета: продовження формування знань про розвиток географічної науки в Новий час і на сучасному етапі; вдосконалення навичок і вмінь характеризувати й аналізувати матеріали про подорожі та експедиції; розвиток комунікативних навичок.


Мета: розширення та поглиблення знань про епоху Великих географічних відкриттів; удосконалення навичок роботи з матеріалами про вивчення Землі; розвиток умінь складати невеликі повідомлення про мандрівників, узагальнювати зібраний матеріал.


Мета: продовження формування знань про розвиток географічних відкриттів і досліджень; розширення та поглиблення знань про історію пізнання Землі; розвиток комунікативних навичок, умінь працювати з різноманітними джерелами географічних знань.


Мета: систематизація та поглиблення знань про географічне вивчення Землі; з’ясування особливостей географічних досліджень Середньовіччя; подальше вдосконалення навичок роботи з картами атласу і додатковою літературою; розвиток уміння робити висновки про накопичення географічних знань про Землю.


Мета: ознайомлення учнів з інтересу до історії розвитку географічних знань.


Мета: повторення та узагальнення знань про природу, отриманих учнями на уроках природознавства; вдосконалення вмінь вести спостереження за явищами природи, оформляти результати спостережень, користуватися метеорологічними приладами; розвиток спостережливості; виховання пізнавального інтересу до навколишнього світу.


Мета: формування в учнів загальних уявлень про географію як науку; ознайомлення зі структурою, джерелами географічних знань, методами географічних досліджень; розвиток первинних навичок добору географічної інформації з різних джерел географічних знань; створення умов для зацікавлення учнів у вивченні географії.


1-10 11-20 ... 41-50 51-60 61-70