Мета: ознайомити з додатковими матеріалами, необхідними для написання твору; вчити писати твір на задану тему; розвивати зв’язне мовлення; виховувати повагу до творчої праці.


Мета: ознайомити з міфом про сьомий подвиг Геракла, поповнювати«Словничок давньогрецьких імен і назв»; вдосконалювати навички аналізу тексту; засвоїти значення фразеологізмів міфологічного походження; здійснювати міжпредметні зв’язки.


Мета: розвивати уміння складати простий план твору, вчитися характеризувати героя міфу, знаходити літературні паралелі; з’ясувати причини популярності образу Прометея; ознайомитися з поняттям «прометеїзм»; виховувати високі моральні якості.


Мета: ознайомитися із давньогрецьким міфом про Прометея; працювати над виразним читанням; скласти словничок «Герої давньогрецьких міфів»; вдосконалювати навички роботи з текстом, виявляти міжпредметні та міжлітературні зв’язки.


Мета: ознайомити з міфами давніх слов’ян про створення світу, вчити порівнювати різні твори за жанрами, змістом, робити висновки про спільне і відмінне в них, розвивати логічне мислення, виховувати інтерес і повагу до культурної спадщини свого народу.


Мета: розвивати увагу, логічне мислення; виховувати зацікавленість до давньогрецької міфології, давньогрецьким міфом про створення світу і людей, ознайомлюючи учнів із пантеоном богів Давньої Греції.


Мета: ознайомлювати з давньоіндійським міфом про створення світу та людей, працювати над переказом міфу; розвивати зв’язне мовлення; виховувати шанобливе ставлення до культури і традицій інших народів.


Мета: повторити відомості про міф, міфологію, відмінність міфу від казки; ознайомитися з давньокитайськими міфами про створення світу і людей; розвивати допитливість, викликати інтерес до міфології народів світу.


Мета: ознайомити учнів з поняттями «міф», «міфологія»; учити визначати відмінність міфу від казки; працювати над виразним читанням давньоєгипетських міфів про створення світу; виховувати повагу до культури інших народів.


Мета: з’ясувати коло читацьких інтересів учнів, прищеплювати любов і повагу до книги; розвивати зв’язне мовлення; виховувати зацікавлених читачів.


1-10 11-20 ... 41-50 51-60 61-70 71-71