Мета. Учити читати поезію про весну, передавати голосом, мімікою, жестами весняний настрій.


Урок з використанням методів розвитку критичного мислення учнів. Відповідно до думки відомого фахівця з цієї проблеми М. Ліпмана, критичне мислення «є вміле відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження, оскільки воно а) засновується на критеріях, б) є таким, що самокоректується, в) пливе до контексту.»


Мета: • Розширити знання дітей про казку (народну, літературну). Вчити визначати головну думку казки; • Формувати навички правильного, виразного читання. Збагачувати словниковий запас учнів


Мета: підсумувати знання дітей з теми «Українські народні казки»; навчити розпізнавати такі казки серед інших; розвивати діалогічне мовлення,акторські здібності; виховувати інтерес до казок.


Мета: вчити учнів усвідомлювати книжку як засіб спілкування з автором; сприяти розвитку і вдосконаленню усного мовлення, розвивати критичне мислення; формувати в учнів осмислене ставлення до загальнолюдських цінностей, формувати оцінні судження щодо ознак добра і зла, навики узагальнювати прочитане


Мета: розширити знання учнів про святого Миколая; вчити правильно, виразно, свідомо читати твори,шукати відповіді на запитання в підручнику, шукати описи героїв, збагачувати словниковий запас в умовах словесно-жестової двомовності; розвивати слухо-зорове сприймання, слухову пам'ять, увагу; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву, слухове сприймання, коректувати вади звуковимови.,навчити виготовляти конверт для листівки. Сприяти розвитку мотивації до добрих вчинків. Виховувати віру в силу добра, любов до матері,слухняність.


Мета: закріплювати вимову звуків [б], [б’]; вчити правильно артикулювати звук, виділяти його у словах; удосконалювати вміння робити звуко-буквений аналіз слів,вдосконалювати навички свідомого, правильного та виразного читання; розвивати пам’ять, увагу, зв’язне мовлення; формувати пізнавальну компетентність; виховувати працелюбність, бажання допомагати; бережливе ставлення до природи.


Мета. Розширювати знання дітей про життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Формувати вміння аналізувати віршовані твори, удосконалювати навички виразного читання віршів. Розвивати зв’язне мовлення учнів, уміти уважно слухати товаришів. Виховувати любов і повагу до творчості Лесі Українки.


Мета: удосконалювати навички правильного і виразного читання та літературного аналізу твору, вміння працювати самостійно; формувати оцінні судження; розвивати читацькі навички; виховувати уміння правильно організовувати своє дозвілля.


Мета: вдосконалювати уміння орієнтуватися у структурі тексту, аналізувати й виділяти головне у творі; формувати уміння робити висновки, висловлювати своє ставлення до прочитаного; розвивати зв’язне мовлення, техніку читання; виховувати бажання вчитися, працювати.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-69