Мета: збагатити учнів науковими відомостями про бджіл, ознайомити з народними віруваннями, пов’язаними з цими комахами; розширювати і уточнювати знання учнів про творчість великого байкара Л.Глібова; формувати навички правильного, виразного та свідомого читання, вчити характеризувати дійових осіб, порівнювати, робити висновки


Мета: Удосконалювати навички свідомого та виразного читання, уміння швидко орієнтуватися в тексті, порівнювати зміст різних творів, збагачувати словниковий запас учнів; розвивати мовлення, мислення , пам"ять, спостережливість; виховувати почуття бережливого ставлення і любові до природи.Мета: навчати учнів виразно читати твори, розуміти зміст оповідань, розкривати основну думку; розвивати усне зв’язне мовлення, формувати вміння висловлювати власні думки з приводу прочитаного; виховувати любов до читання, краси слова, доброту, милосердя


Мета. Ознайомити учнів із жанром літературної чарівної казки; навчити визначати дійових осіб; формувати вміння визначати головну думку твору; виховувати доброту, чуйність.


Задачі уроку: продовжити вивчати творчу спадщину В.О. Сухомлинського на прикладі оповідань «Важко бути людиною», «Красиві слова і красиве діло». Вчити учнів оцінювати вчинки головних героїв оповідань, наслідувати їх позитивні риси, прагнути до самовдосконалення


Мета : Формувати вміння аналізувати віршовані твори, удосконалювати навички виразного читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати пізнавальні інтереси, цілеспрямованість.


Мета.1. Вчити учнів знаходити в текстах описи, роздуми; формувати уміння аналізувати, узагальнювати, робити посильні висновки з прочитаного, побаченого. 2. Збагачувати словниковий запас учнів; вчити складати словесний портрет. 3. Виховувати бережне ставлення до природи.


Мета: - поглибити знання учнів про історію українського народу; - ознайомити учнів з деякими відомостями про раннє дитинство великого українського поета і художника; - вчити аналізувати твір; - виділяти в тексті головне; характеризувати головного героя твору; робити висновки з прочитаного; - розвивати зорову пам'ять, зв’язне мовлення, читацькі інтереси учнів; - виховувати інтерес до вивчення історії України, любов і повагу до художника і поета Т.Г.Шевченка.


Мета. Ознайомити учнів з буквою , її назвою та звуковим значенням; вчити правильно артикулювати звук, читати склади, слова з буквою «же»; вчити дітей виконувати вправи на проведення довгих, коротких, горизонтальних, вертикальних і похилих ліній; збагачувати словниковий запас учнів


Мета. Викликати інтерес до творчості В. Нестайка, розширити і поглибити їхні знання про письменника. Вчити стежити за логікою описуваних подій, орієнтуватися у тексті, формувати читацькі навички. Збагачувати словниковий запас учнів, формувати оцінні судження. Розвивати пам'ять, мислення, увагу. Виховувати бажання робити добро, повагу до сміливих людей.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 501-510 511-513