Мета. Закріпити засвоєні звукові значення буквосполучення дж; вчити учнів правильно артикулювати звуки, виділяти їх у словах; удосконалювати навички читання. Розвивати вміння робити звуко-буквений аналіз слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати уміння працювати в па¬рах. Виховувати любов до природи,бережне ставлення до неї.


Мета: вчити виділяти в тексті дійових осіб, спостерігати за структурою і сюжетом казки; розвивати навички читання тексту в особах, правильно інтонувати речення; формувати уміння усно переказувати казку, зіставляючи зміст прочитаного тексту й ілюстрації


Мета. Учити читати поезію про весну, передавати голосом, мімікою, жестами весняний настрій.


Урок з використанням методів розвитку критичного мислення учнів. Відповідно до думки відомого фахівця з цієї проблеми М. Ліпмана, критичне мислення «є вміле відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження, оскільки воно а) засновується на критеріях, б) є таким, що самокоректується, в) пливе до контексту.»


Мета: • Розширити знання дітей про казку (народну, літературну). Вчити визначати головну думку казки; • Формувати навички правильного, виразного читання. Збагачувати словниковий запас учнів


Мета: підсумувати знання дітей з теми «Українські народні казки»; навчити розпізнавати такі казки серед інших; розвивати діалогічне мовлення,акторські здібності; виховувати інтерес до казок.


Мета: вчити учнів усвідомлювати книжку як засіб спілкування з автором; сприяти розвитку і вдосконаленню усного мовлення, розвивати критичне мислення; формувати в учнів осмислене ставлення до загальнолюдських цінностей, формувати оцінні судження щодо ознак добра і зла, навики узагальнювати прочитане


Мета: навчальна: ознайомити учнів з поняттям «Робочий стіл», його основною функцією та призначенням; Розповісти про піктограми, які знаходяться на робочому столі


Мета: вдосконалювати вміння розв'язувати задачі на вилучення та на припущення; вчити створювати малюнки в графічному редакторі Paint, використовуючи інструменти та палітру кольорів; розвивати увагу, пам'ять, самостійність, гнучкість мислення, творчу уяву, мовлення


Мета уроку: навчальна: ознайомити учнів з видами сучасних персональних комп’ютерів; розвиваюча: розвивати увагу та логічне мислення; виховна: виховувати навички безпечної роботи за ПК та бережливе ставлення до комп’ютерів


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 501-510 511-513