Мета: • ознайомити учнів зі складовими компонентами їжі, з поняттям про корисну їжу і її позитивний вплив на збереження і зміцнення здоров’я дорослих і дітей, з основами культури харчування, з тра¬диціями харчування;


Мета уроку: Практична: поповнити лексичний запас учнів з теми, формувати навички аудіювання і читання з повним розумінням прослуханого і прочитаного з метою отримання корисної інформації, ознайомити учнiв з особливостями американського харчування.


Мета: вивчити правила безпечного поводження з небезпечними речовинами; закріпити знання з правил поводження з газом; розвивати вміння правильної поведінки вдома, а також розвивати пам’ять, увагу та мислення учнів; виховувати почуття відповідальності.


Мета: навчити правильно користуватись небезпечними речовинами та предметами, правильно діяти при небезпеці;розвивати логічне мислення, уяву, виховувати обережне ставлення до незнайомих предметів.


Мета: • стимулювати пізнавальну діяльність учнів; • розвивати логічне мислення, • розвивати вміння та навички:


Мета: ознайомити учнів із правилами поведінки в автономній ситуації у населеному пункті, якщо заблукав, загубився, відстав від класу; розвивати увагу, пам’ять, мовлення, мислення, спостережливість; виховувати самостійність, почуття взаємодопомоги.


Мета: формувати в учнів знання про причини ДТП та їх наслідки; закріплювати знання про правила поведінки пішоходів на вулицях і дорогах; виховувати бажання дотримуватись культури поведінки на вулицях і дорогах; формувати навички самодисциплінованості.


Мета. Збагатити знання учнів про значення здоров’я для людини, формувати прагнення дітей до здорового способу життя, вказати на вплив різних чинників на здоров’я, розвивати мовлення,вміння висловлювати свою думку; виховувати у дітей почуття відповідальності за своє здоров’я та здоров’я оточуючих людей.


Мета: формувати в учнів уявлення про медичну службу в Україні, вміння звертатися по допомогу до лікаря-фахівця чи медсестри; закріпити прагнення дбати про своє здоров’я; розвивати вміння застосовувати здобуті знання в практичній діяльності; виховувати позитивне ставлення до свого здоров’я і повагу до медичних працівників.


Мета: Сформувати поняття «надзвичайна ситуація», «аварія», «катастрофа», уявлення про причини виникнення та наслідки надзвичайних ситуацій, про правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Розвивати вміння поводити себе в надзвичайних ситуаціях; виробляти вольові якості, розвивати здоров`язберігаючу компетентність; запобігати проявам паніки; розвивати логічне мислення.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 ... 501-510 511-513